Kotihoitoa vaikka yöllä

Kotihoitoa vaikka yöllä

Pari vuotta sitten säädettiin laki hoitajamitoituksesta tehostetun palveluasumisen hoitoyksiköihin. Nyt eduskunta on saanut työstettäväkseen vanhuspalvelulain toisen vaiheen, jossa pureudutaan kotiin annettavaan hoitoon ja henkilöstön riittävyyteen.

Koska laitoshoito on kallista, pyritään vanhuksia pitämään kotihoidossa niin pitkään kuin on mahdollista. Monissa kunnissa vallitsee kuitenkin tilanne, ettei huonokuntoiselle vanhukselle ole laitoshoitopaikkaa. Sinnittely hoitopaikkajonossa onnistuu niin kauan, kun vanhuksella on ympärillään toimiva läheisten ja kotihoidon turvaverkko. Muussa tapauksessa hoitopaikan vapautumista odotellaan esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Ennakointi on kaiken tilanteen hallinnan a ja o, joten jatkossa hyvinvointialueiden on kiinnitettävä huomiota ikäihmisten neuvontapalveluissa asumisen suunnitteluun ja kannustettava heitä hyvissä ajoin hakeutumaan asumismuotoon, jossa on mahdollista asua myös toimintakyvyn heikennyttyä.

Pidän lakiesityksen asiakaskeskeisestä ajattelumallista, jossa kotiin tuotavat palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan tarpeista lähtien. Asiakassuunnitelman toteutumista pidetään niin tärkeänä, että tulevat hyvinvointialueet velvoitetaan ponnistelemaan esimerkiksi tarvittavan henkilöstömäärän toteutumiseksi.

Uudessa lakikokonaisuudessa pidän tärkeimpänä kohtaa, jossa ikäihminen on oikeutettu myös yöaikaiseen kotihoitoon, jos se on kirjattu hänen asiakassuunnitelmaan. Digitaaliset turvalaitteet ovat tärkeitä apuvälineitä, mutta inhimillinen hoitaja on kuitenkin paras turva etenkin yksin asuvalle vanhukselle.

Uusien sote-palvelujen ohella on panostettava toimenpiteisiin, joilla pystytään vahvistamaan ikääntyneen väestön toimintakykyä ja edellytyksiä asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Siksi näen, että aikuisneuvolatoiminta kannattaa ottaa kaikilla hyvinvointialueilla käyttöön. Sen toimivuudesta on näyttöä esimerkiksi Raahen seutukunnassa yli 15 vuoden ajalta.

Aikuisneuvolatoiminta osoittaa, että yhteiskunnalle tulee säästöä, kun esimerkiksi piilevä sokeritauti havaitaan ajoissa eikä sairauden aiheuttamia hoitokustannuksia pääse syntymään. Ikääntyneelle ihmiselle saadaan vastaavasti lisää laatuvuosia, kun pystyy hyväkuntoisena nauttimaan ansaituista eläkepäivistä.

Oma lukunsa on saada hoitajia riittävästi kasvavalle vanhusten joukolle. Siksipä sosiaali- ja terveysministeriön lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpide-esitykset hoitajapulan voittamiseksi tulevat olemaan enemmän kuin tarpeen.
Kalajaska 16.2.2022