Eläketasa-arvoa pitää vauhdittaa

Eläkkeen määräytymisperiaatteet ovat Suomessa samat miehille ja naisille, mutta sukupuolierot syntyvät työhön osallistumisessa ja ansiotasossa. Sukupuolten ero toteutuneen työuran pituudessa on yksi vuosi, koska naisten työuraa lyhentää hoivavastuun epätasainen jakautuminen. Naiset pitävät peräti 89,9 % kaikista vanhempainvapaista ja 95 % kaikista korvatuista kotihoidontuen jaksoista.

Miesten keskimääräinen kokonaiseläke oli 1898€ ja naisilla 1499€ vuonna 2018. Kaksi kolmesta alle 1250€:n kuukausieläkkeen saajista on naisia. Sadan korkeinta eläkettä saavan joukossa on viisi naista.

Merkittävin syy eläke-eroihin on ennen kaikkea palkkaerot. Vuonna 2018 naisten kuukausiansiot olivat 84 % miesten ansioista. Palkkaerojen taustalla ovat sukupuolten mukaan eriytyneet työmarkkinat ja naisille tyypillisten ammattien matalampi palkka. Sukupuolten eläke-eron kannalta säännöllisen työajan palkkaeroa merkityksellisempi on työeläkevakuutetuissa tuloissa oleva ero. Naisten työeläkevakuutetut ansiot ovat 74,3 % miesten ansioista.

Eläketasa-arvo edistyy mutta äärettömän hitaasti. Vuodesta 2002 vuoteen 2018 ero on kaventunut vain 2,2 %. Tällä menolla naisten eläkkeen arvioidaan olevan 85 % miesten eläkkeestä vuonna 2085. Eläke-erot muuttuvat matamalla verrattuna siihen, miten erot työmarkkinoilla ja ansiossa muuttuvat.

Tässä ajassa on järjestelmän tehtävä korjata kaikkein pienimpiä takuu- ja kansaneläkkeitä, jotka koskevat useimmiten naisia. On kuitenkin huolehdittava myös siitä, etteivät pienimpiä työeläkkeitä saavat joudu epäoikeudenmukaiseen asemaan.

Pitemmällä ajanjaksolla täytyy murtaa perinteisten miesten ja naisten alojen rintamalinjat. Tyttöjä pitää kannustaa teknisille aloille ja teknologian pariin, siinä missä hoiva- ja opetusalat janoavat miestyöntekijöitä. Palkkatasa-arvo edistää naisten eläkekertymää.

Hoivavastuiden on myös jakauduttava nykyistä tasaisemmin. Perhevapaauudistus tulee muuttamaan isien ja heidän työnantajiensa asenteet perhevapaiden käyttämiseen. Pidetään tavoitteena sitä, että iloisen perhetapahtuman tullen isältä kysytään, milloin jäät perhevapaalle, sen sijaan että kysytään, jäätkö perhevapaalle.