Tupakkamies ratsastaa iltaruskoon

Suomen tupakkalainsäädäntö on tuottanut tulosta, kun sitä mitataan tupakoitsijoiden määrällä. Tupakointi on selvästi vähentynyt vuosikymmenien aikana. Kysyessäni eräältä tupakkayhtiön asiamieheltä, kuinka moni heidän yhtiönsä työntekijöistä tupakoi, vastaus oli, että eipä enää juuri kukaan.

Jotkut muistavat vielä ajan, kun työpaikoilla sai polttaa sisätiloissa. Työhuoneet saattoivat olla kuin savukamiinoita. Tästä seurannutta kehitystä oli, että työpaikoille ilmestyivät tupakkahuoneet, joissa kuulemma puhuttiin kaikkein kiinnostavimmat jutut. Seuraavaksi tupakoitsijat häädettiin pihalle ja vähitellen näkymättömiin.

Tupakoinnista on tullut katoava tapa ja hyvä niin. Liian moni edelleen sairastuu niiden vaikutuksesta ja vakavimmat muodot johtavat tuskalliseen kuolemaan. Kukaan ei kadu sitä, ettei ole aloittanut tupakointia, mutta moni tupakoitsija kylläkin katuu aloittamistaan.

Eduskunnan käsittelyyn tullut hallituksen esitys toteuttaa pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjausta, jossa pyritään vähentämään riippuvuuksia ja jatketaan määrätietoista työtä tupakoinnin vähentämiseksi.

Esityksen merkittävimpiä muutoksia nykytilaan olisi, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin sanottu plain packaging eli tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistaminen.

Käytännössä muutos tarkoittaisi sitä, että tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkaukset eivät saisi merkinnöiltään tai muulta ulkoasultaan erottua muiden vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkauksista. Tupakka-askeista poistuisivat muun muassa bränditunnukset ja logot. Lisäksi savukkeiden, täyttösäiliöiden ja nikotiininesteen ulkoasu yhdenmukaistettaisiin lailla.

Muutoksilla pyritään vähentämään tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden ja niiden vähittäismyyntipakkausten houkuttelevuutta ja estettäisiin käyttämästä pakkauksia markkinoinnissa.

Erityisenä tavoitteena on vaikuttaa siihen, etteivät nuoret alkaisi käyttää tupakkatuotteita tai vastaavia tuotteita. Historiasta löytyvät tupakkayhtiöiden mainoskuvat ilta-aurinkoon ratsastavista lännenmiehistä tai silokasvoisista mallikaunottarista, jotka loivat mielikuvia tupakoinnista tavoiteltavana ja viehättävyyttä lisäävänä ominaisuutena.

Pidän hallituksen esitystä perusajatukseltaan hyvänä, mutta syntyykö epäsuhtaa muiden terveydelle haitallisten asioiden välille? Johdonmukainen jatko tämän kaltaiselle lainsäädännölle olisi, että myös alkoholia sisältävät tuotteet pakattaisiin tulevaisuudessa yhdenmukaisiin plain packaging – pakkauksiin.
Rantalakeus 13.10.2021