Tiukkaa tekee mutta tällä aloitellaan

Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialue Pohteen talousarvion ja kolmen vuoden taloussuunnitelman sosiaali – ja terveydenhuollon palveluille maanantaina. Se oli neljäs iso päätös aluevaltuustossa tänä vuonna strategiasta, järjestämissuunnitelmasta ja pelastustoimen palvelutasosta päättämisen jälkeen. Lisäksi kokouksessa päätettiin ensihoidon palvelutasosta sekä investointisuunnitelmasta vuosikymmenen lopulle saakka.

Nyt jo tiedetään, että talousarvio ja sen pohjalta laadittavat käyttö- ja toimeenpanosuunnitelmat tulevat muuttumaan yksityiskohdissaan tiiviin seurannan ja vaikean ennakoitavuuden vuoksi.

Avaamme hiukan talousarvion valmistelun lähtökohtaa: Yleensä seuraavan vuoden talousarvion pohjana on organisaation aiempi taloudenpito. Nyt ei sellaista ole ollut. Kuntien ja kuntayhtymien taloustietoja on käytetty, mutta organisaation muuttuessa täysin, sieltä saadut tiedot ovat vain suuntaa antavia.

Vaikeuskerrointa tulee siitä, että valtion alueille antama talousraami on äärimmäisen tiukka johtuen koronasta ja kiihtyvästä inflaatiosta. Suuri toimeenpanon vastavoima tulee myös henkilöstöpulasta. Suurten kaupunkien päivystykset ja myös Oulun päivystys kärsii suurista ruuhkista. Siksi vahvistuukin Raahen päivystyksen merkitys jonojen purkajana.

Hyvinvointialue tarkoittaa myös melkoista organisaatiouudistusta, sillä 18 000 sote-alan ammattilaista aloittaa saman työnantajan palveluksessa. Jotta pystytään hoitamaan maakuntamme asukkaiden pakolliset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut, tarvitaan ajattelutavan muutosta.

Esimerkiksi jatkohoitopaikan ei tarvitse olla vuodepaikka. Se voi olla päivittäin tai useastikin päivässä toistuva avohoitoseuranta lääkärin tai sairaanhoitajan toimesta, sote-keskuksessa tai kotona, mahdollisesti digitaaliseen etätuen avulla. Tärkeintä on, että hoitoketju toimii, eikä ketjussa ole turhia solmuja sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välissä.

Päivystyksen ei myöskään tarvitse olla se paikka, mihin ikääntynyt tai pitkäaikaissairas kuskataan tilanteen heikentyessä. Maakuntaan on mahdollista järjestää riittävästi lääkärin tai hoitohenkilöstön kiirevastaanottoja, tukeutua entistä tiiviimmin ensihoitoon tai kotitarkkailuun vaikka vieritestein ja edelleen etäkonsultointiin tukeutuen.

Perustasoa ja ennalta ehkäisevää työtä on vahvistettava. Talousraamissa on mahdotonta pysyä ellei löydetä uusia ajattelutapoja ja uusia sujuvia vaihtoehtoja nykyisille toimintatavoille. Olemmekin tyytyväisiä, että Pohteen johto rohkaisee henkilöstöään uudistamaan toimintoja heidän osaamiseen luottaen. Pidämme myös hyvänä, että Pohde tukee voimakkaasti järjestöjen tärkeää työtä kansalaisten digitaalisten sote-palvelutaitojen vahvistamiseksi.

Haluamme nostaa yksityisen sosiaali- ja terveysalan yritysten roolia alueemme asukkaiden sote-palveluiden tuottamisessa. Monituottajaohjelma tukee kumppanuutta yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Raahen seutukunnan keskustalaiset aluevaltuutetut
Hanna-Leena Mattila, Esa Lehto, Matti Soronen ja Pekka Poukkula

Julkaistu Raahen Seudussa 21.12.2022