Terveempi ikääntyminen vahvistaa Suomea

Miksi kannattaa olla kiinnostunut syntyvyydestä, vanhenemisesta ja maahanmuutosta? Vastaus on, että väestöpolitiikalla on suora yhteys talouspolitiikkaan.

Tarvitaan riittävä määrä työssäkäyviä veronmaksajia, jotta huoltosuhde pysyy taloudellisesti järkevällä tasolla. Pidot eivät parane, kun väki vähenee. Aktiivinen väestöpolitiikka edistää syntyvyyttä, työperäistä maahanmuuttoa sekä tervettä ikääntymistä. Se on inhimillisesti tärkeää mutta myös taloudellisesti järkevää, tavoitteellista toimintaa.

Raahen seutukunnassa on tehty jo yli kymmenen vuoden ajan uranuurtavaa aikuisneuvolatyötä. Iso kiitos kehitystyöstä kuuluu geriatri Marja-Liisa Karjulalle ja hänen hoitotiimille, jotka ovat edistäneet eläköitymisvaiheessa olevien ikäluokkien terveyttä.

Aluksi 65-vuotiaille ja nyttemmin 68-vuotiaille osoitetut tarkastukset ovat olleet oikein odotettuja ja kattavuudeltaan hyviä, sillä yhdeksän kymmenestä on noudattanut kutsua. Asiakkaat ovat kokeneet myönteisenä asiana, että heistä ja heidän hyvinvoinnistaan ollaan kiinnostuneita. Tarkastuksissa on kartoitettu asiakkaan psyko-fyysinen kokonaisuus, jonka pohjalta on voitu määrittää jatkotoimenpiteet.

Aikuisneuvolatoiminnan laajentuminen maanlaajuiseksi ja lakisääteiseksi sote-toiminnaksi toisi merkittäviä säästöjä julkiseen talouteen. Yksistään piilevän kakkostyypin diabeteksen löytäminen joka kolmannelta asiakkaalta ja sen puhkeamisen estämistyö on tuonut lisää laadukkaita vuosia asianomaisen henkilön elämään ja pienempiä hoitokustannuksia julkiselle sektorille.

Olisi hienoa, jos ikääntyvä väestö koettaisiin voimavarana eikä taakkana, kuten monissa julkisissa vanhuskeskusteluissa tapaa käydä. Ikäihmisiin kuuluu monenlaisia ihmisiä, superaktiivisista hopeatiikereistä ympärivuorokautista hoivaa vaativiin vaareihin. Työhaluisille eläkeläisille pitäisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet osa-aikaiseen työhön, jotta osaamista ja kokemusta voisi edelleen hyödyntää.

Ikääntyminen tarjoaa myös mahdollisuuksia uudenlaiselle yrittäjyydelle, Silver Economylle, jolle entinen pääministeri Esko Aho näkee erinomaiset vientimarkkinat. Esimerkiksi hoiva-alalle soveltuva digitaalinen teknologia voi olla vientiteollisuuden uusi kultasuoni, sillä myös muualla maailmassa ihmiset vanhenevat.

Nyt kun aurinko helottaa kevättaivaalta ja houkuttelee ulkoilemaan, viedään koronatalven nuuduttamat ikääntyneet rakkaamme ulos. Vanhusten toimintakyky on asiantuntijoiden mukaan heikentynyt koronaeristyneisyyden aikana huolestuttavasti. Liike on lääke keholle ja mielelle – ja tarpeellinen kaikenikäisille.