Tahtotila ratkaisee infrahankkeita edistettäessä

Maakuntamme elinvoimaa vahvistaviin päätöksiin kuuluu epäilemättä Valtatie 8:n Kokkolan ja Limingan välisen osuuden nostaminen runkoväylien joukkoon. Elokuussa ministeriön julkaisema luonnos Suomen runkoväylistä sai aikaan melkoisen älläkän ja käynnisti kasitien halkomien maakuntien yhteisen voimanponnistuksen Turusta Tornioon ulottuvan tien nostamiseksi tieverkoston ykkösluokkaan.

Samaa määrätietoista ponnistelua tulevalla hallituskaudella vaaditaan Oulun ja Limingan välisen kaksoisraiteen pääsemiseksi valtakunnallisten väylähankkeiden joukkoon ja määrärahan saamiseksi Väylävirastolle yleis – ja ratasuunnittelua varten. Rataverkon vahvistaminen mahdollistaisi matkaamisen Oulusta Helsinkiin neljässä tunnissa ja Tampereelle alle kolmessa tunnissa. Näin nopea yhteys olisi kilpailukykyinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto lentämiselle. Pääradan vahvistamiseen liittyy olennaisesti myös Oulun satamaan johtavien maantie – ja raideyhteyksien rakentaminen, jotka yhdessä luovat edellytykset tavaraliikenteen merkittävälle lisäämiselle rautateitse.

Pohjoisen kasvukolmio, joksi Oulun seudun, Rovaniemen, Kajaanin ja Kokkolan muodostamaa aluetta voidaan nimittää, muodostaa pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun kasvukolmion ohella toisen Suomen kasvun keskittymän. Alueemme kasvun edellytykset pohjaavat vahvaan vientiteollisuuteen sekä huippuosaamiseen, jossa yritykset ovat sitoutuneesti mukana panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen asukasta kohti enemmän kuin muualla Suomessa. Jotta pohjoisen resurssit saadaan paremmin koko Suomea hyödyttäväksi, nopeammat liikenneyhteydet ovat välttämättömät.

Hanketta puoltavia seikkoja on useita, joista vähäisimpänä tuskin on Pohjois-Suomen pitäminen asuttuna ja elinkelpoisena jo turvallisuuspoliittisista syistä. Raideliikenteen lisääminen on myös konkreettista ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa. Ei voi pitää itsestään selvyytenä, että liikenne – ja viestintäministeriön virkamiehet ja tuleva vastuuministeri tietävät Pohjois-Suomen ja Oulun seudun asioista, vaan ne pitää sinnikkäästi ja laajalla rintamalla tuoda esille.

Vaikutustyöhön tarvitaan kaikkia maakunnan kansanedustajia, joista tulevan hallituksen muodostavien puolueiden edustajilla on erityinen vastuu sopia tapaamisia ministerin ja muiden asiaan vaikuttavien henkilöiden kanssa. Kansanedustajien, elinkeinoelämän edustajien sekä kuntien ja maakuntien johtavien viranhaltijoiden viestin pitää olla sama kaikissa kuulemisissa ja tapaamisissa. Tahtotila ratkaisee, sillä tiestön ja väylien kehittämisrahoja ovat hamuamassa muutkin maakunnat.