Uusia avauksia ja hyviä käytänteitä

Jo jonkin aikaa vanhustenhoidossa on ollut tavoitteena vähentää laitoksissa asuvien määrää ja painottaa kotona asumista. Ajatus on kaunis, koska kotonahan meidän kaikkien on paras olla. On kuitenkin hyvä pysähtyä tarkastelemaan kotihoidossa olevien ikäihmisten tilannetta kuntakohtaisesti, sillä on myös huolta siitä, asuuko kotona liian huonokuntoisia vanhuksia. Viime vuoden kesäkuussa eduskunta hyväksyi hoitajamitoituksen tehostettuun palveluasumiseen. Tämän myötä […]

Desimaaliluku ei yksin ratkaise hoitajapulmaa

Vuosi sitten paljastui useampia laiminlyöntejä erityisesti yksityisten hoivayritysten palveluissa. Riittämätön määrä hoitajia tarkoitti vähempää hoitoa vanhuksille. Epäkohtien uutisointi johti yksityiset palvelun tuottajat suorastaan noitaroviolle, kun maalailtiin kuvaa voiton tavoittelusta avuttomien vanhusten kustannuksella. Tosiasia oli, ettei hoitajia riittänyt kaikkiin julkisen sektorin hoitoyksiköihinkään. Ratkaisuksi nähtiin uuden hoitajamitoituksen määritteleminen lakiin. Hoitajamitoituksen uudeksi luvuksi määriteltiin 0,7, jolla pystyttäisiin turvaamaan […]