Suomi elää maasta ja metsistä – ei luonnon museoinnille

Euroopan Unionin komissio julkaisi ns. ennallistamisasetuksen kesäkuussa 2022. Sillä tavoitellaan luonnontilan parantamista maa-, metsä- ja merialueilla sekä kaupungeissa.

Asetus on vasta komission ehdotus, jonka sisältöön voidaan vielä vaikuttaa. Esitys tarvitsee perusteellisia muutoksia, ennen kuin EU-parlamentti ja jäsenmaat voivat hyväksyä sen.

Komission ehdotus lähtee ajatuksesta, että menneisyyden luonto on ollut monimuotoisempi, ja siksi ennallistamista koskevien toimien vertailukohdaksi on päätetty seitsemänkymmenen vuoden takainen ympäristön tila. Jos komission esitys toteutuisi, Suomessa jouduttaisiin Brysselin sanelemana ennallistamaan jopa miljoonia hehtaareja vesistöjä, metsiä, soita ja turvepeltoja.

Kritiikki ennallistamisasetusta kohtaan on ollut ankaraa niin Suomessa kuin EU-parlamentissa. Kukaan ei kyseenalaista luonnon suojelemisen ja monimuotoisuuden vaalimisen tarpeellisuutta, mutta esitystä tavoitteisiin pääsemiseksi pidetään yleisesti huonosti valmisteltuna ja epäoikeudenmukaisena.

Tyytymättömyyttä ovat aiheuttaneet esityksen kohtuuttomat kustannukset epävarmoihin hyötyihin nähden. Suomen osalta vuotuiset kustannukset olisivat 930 miljoonaa euroa. Vastenmielistä on myös halu puuttua suomalaisten maan- ja metsänomistajien omaisuuden suojaan ja jokamiehen oikeuksiin.

Euroopan maiden luonnon tila ja tarpeet suojelulle vaihtelevat paljon. Suurinta huutoa ennallistamisen välttämättömyydestä pitävät ne Euroopan Unionin jäsenmaat, jotka ovat hakkauttaneet omat metsänsä kauan sitten.

Nyt jos koskaan pitää päinvastoin tehdä politiikkaa, jolla mahdollistetaan metsien ja kotimaisten luonnonvarojemme kestävä käyttö. Suomalaisilla on oltava kaikissa tilanteissa kotimaassa tuotettua ruokaa ja energiaa. Näin varmistetaan työtä ja toimeentuloa kaikkialla maassamme.

Saastuttavien, fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puhtailla ja mieluiten uusiutuvilla, kotimaisilla polttoaineilla on myös vaikuttavin tapa päästöjen vähentämiseksi. Niiden raaka-aineet tulevat maasta ja metsistä.

Vaikka Euroopan Unionissa on paljon hyvää, pyrkimys puuttua jäsenmaiden oleellisiin kansallisiin asioihin pitää pysäyttää. Tällä linjalla komissio murentaa vakavasti unionin oikeutusta. Päätösvalta luontoasioissa kuuluu yksiselitteisesti Suomelle ja ylipäätään EU:n jäsenmaille. Suomessa metsät ovat säilyneet ja luonnosta on huolehdittu, koska se on välttämätöntä kestävässä metsätaloudessa.

Suomen edustajien tulee tehdä selväksi EU-pöydissä, että suomalaiset kyllä tietävät itse parhaiten, miten omia metsiä tulee hoitaa.

Julkaistu Pyhäjokiseudussa 17.11.2022