Seniorineuvoloista laatuvuosia ikääntyville

Vaikka väestön ikääntymistä ja ikärakenteen muutosta pidetään usein haasteena suomalaiselle yhteiskunnalle, eliniän piteneminen on yksi ihmiskunnan suuria saavutuksia, josta on syytä myös iloita. Vuonna 2023 on Suomessa 636 000 yli 75-vuotiasta, mikä vastaa noin 11 % väestöstä. Elinikä kasvaa hyvän koulutustason, säänneltyjen työolojen, riittävän vapaa-ajan, terveellisempien elintapojen, hyvän terveydenhuollon ja toimivan sosiaaliturvan ansiosta.

Yhä useammalla seniorilla on elämää edessään kaksikymmentä tai jopa kolmekymmentä vuotta eläkkeelle jäämisen jälkeen. Suurin osa iäkkäistä ihmisistä haluaa asua omassa kodissaan loppuelämänsä, jos arki sujuu ja toimintakyky säilyy. Siksi on tärkeää, että tuemme varhaisessa vaiheessa heidän hyvinvointiansa ja edellytyksiä asua kotona.

Usea Suomen kunta on vapaaehtoisesti ottanut käyttöön seniorineuvolapalvelun iäkkäille asukkailleen. Palvelu on toteutettu kutsumalla koko ikäluokka terveystarkastuksiin sekä keskusteluihin tukitarpeista ja asumisesta.

Yksi näistä on Raahen seutukunta, jossa on kohta 20 vuoden ajan tehty uraauurtavaa vanhustyötä geriatri Marja-Liisa Karjulan johdolla. Neuvolakäynneillä on käyty läpi asiakkaan fyysinen, henkinen ja sosiaalinen tilanne ja annettu lisäohjeita tarpeen mukaan. Merkittävimpänä tuloksena voi pitää sitä, että joka kolmannelta asiakkaalta on löytynyt piilevä kakkostyypin diabetes, jonka puhkeaminen on pystytty ehkäisemään ravinto- ja liikuntaneuvonnalla.

Aikuisneuvola on ollut suosittua ja siihen on osallistunut noin yhdeksän kymmenestä kutsutusta. Myös kutsujen ajoitus siirtymävaiheessa työelämästä eläkkeelle on onnistunut. Kokemus on osoittanut, että aikuisten neuvola on kansantalouden kannalta järkevää toimintaa.

Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että vanhustenhoitoa on parannettava. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella halutaan tasa-arvoistaa hoitoa koko maassa asukkaiden asuinpaikasta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Uusilla hyvinvointialueilla on suuria haasteita selviytyä niille määrätyistä monipuolisista tehtävistä, samalla kun toiminnan rahoitus on niukkaa. Siksi on tärkeää panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja varata riittävä määrä resursseja käytänteisiin, jotka säästävät kalliita terveydenhuolto- ja sosiaalikuluja.

Olemme jättäneet kansanedustajien Veronica Rehn-Kiven (r.) ja Pia Kauman (kok.) kanssa yhteisen lakialoitteen lakisääteisen seniorineuvolatoiminnan järjestämiseksi uusilla hyvinvointialueilla. Hyviä käytänteitä kannattaa jakaa ja uusia ajattelutapoja ottaa käyttöön arvokkaan vanhuuden edistämiseksi.
Kaleva 21.4.2022