Punamulta haluaa edistää yrittäjyyttä ja parempaa työllisyyttä

Uusi punamulta on sitoutunut hallitusohjelmassaan edistämään paikallista sopimista, sillä sen nähdään olevan yksi keino saavuttaa tavoitteena oleva 75%:n työllisyysaste. Vielä jokin aika sitten paikallinen sopiminen oli myrkkyä etujärjestöille, joiden mielestä työntekijöiden ei pitänyt antaa joustoa palkkasaatavissaan, jos työnantajalla oli vaikeuksia maksuvalmiudessaan. Joustamattomuus saattaa ajaa yrityksen alas, minkä myötä loppuvat työt ja palkanmaksukin. Sen sijaan kokemukset joustoista sisältävät usein onnellisen lopun, jossa yrittäjä pystyy liikevaihdon parannuttua palkitsemaan työntekijänsä korkojen kera. Kun on sovittu määräaikaisesta palkanalennuksesta, on helpompi osallistua talkoisiin oman työpaikkansa säilyttämiseksi. Parhaimmillaan ponnistelu saman päämäärän hyväksi parantaa yrityksen työilmapiiriä.

Keskustalle mieluisaa hallitusohjelmassa on, ettei irtisanomissuojaan kajota. Tiukentaminen olisi nostanut kynnystä palkata yritykseen työntekijöitä. Erityisesti pienissä yrityksissä tunnistetaan virherekrytointi merkittäväksi riskiksi.

Eri aloilla vallitsevaa osaajapulaa halutaan helpottaa edistämällä työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista. Esimerkiksi lomittajia olisi tulossa ulkomailta helpottamaan maatalouden työvoimapulaa, mutta työlupakäsittely on ollut kankeaa. Lupamenettelyn sujuvoittaminen parantaa maataloustuottajien jaksamista ja maatalouden kannattavuutta.

Osaajapulaa saadaan helpotettua työvoiman tehokkaammalla uudelleen koulutuksella niille aloille, joissa tekijöitä tarvitaan. Jatkuvan oppimisen jalkauttaminen vaatii merkittäviä satsauksia toimivan aikuiskoulutusjärjestelmän rakentamiseksi ja on uudistuksena verrattavissa peruskoulureformiin, joka on yksi punamullan yhteistyöhistoriaan kuuluvista merkkipaaluista.

Keskusta on tyytyväinen hallitusohjelmaan kirjattuun tavoitteeseen edistää työelämän tasa-arvoa ja kaventaa perusteetonta palkkaeroa miesten ja naisten välillä palkka-avoimuuden ja samapalkkaohjelman avulla. Vaikka olemmekin tasa-arvoisimpia maita maailmassa sukupuolten suhteen, on naisillamme matkaa kurottavanaan saavuttaakseen saman palkan samasta työstä kuin miehet.

Tulevan hallituksen tavoitteena on helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista lisäämällä työajan joustoa. Tämä on keskustan mielestä varsin kannatettavaa, sillä aidosti perhemyönteisessä yhteiskunnassa perhe on kaiken keskiössä, jolloin työelämän tulisi joustaa perhe-elämän tilanteiden vaatimusten mukaisesti. Pitkäjänteisesti toimien tällä on toivottavasti myönteisiä vaikutuksia myös syntyvyyteen.