Pohjois- ja Itä-Suomen EU-rahat on turvattava

Oulun vaalipiirin kansanedustajat vaativat, että Euroopan Unionin aluekehitysrahojen (koheesiorahoitus) kansallisessa jaossa turvataan Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema. Maakuntien liitot eivät aiemmin päässeet yhteisymmärrykseen rahojen jaosta uudella ohjelmakaudella, joten päätöksen tekee elinkeinoministeri Mika Lintilä. Päätöstä rahojen kansallisesta jaosta odotetaan loka-marraskuun aikana.

Oulun vaalipiirin kansanedustajat korostavat, että suurin osa EU:n Suomelle myöntämistä aluekehitysrahoista määräytyy Itä- ja Pohjois-Suomen ominaisuuksien, erityisesti harvan asutuksen, perusteella. On siis perusteltua, että ne rahat, jotka Suomelle myönnetään Itä- ja Pohjois-Suomen olosuhteiden nojalla, myös käytetään Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Kansanedustajat myös muistuttavat, että Suomen EU-liittymissopimuksessa on kirjaukset Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasemasta. Lisäksi Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus pyrkii turvaamaan Itä- ja Pohjois-Suomen erityisaseman ja aluekehitystukien pysyvyyden. Allekirjoittaneet Oulun vaalipiirin kansanedustajat odottavat, että hallitus pitää kiinni liittymissopimus- ja hallitusohjelmakirjauksista.

Mikäli Itä- ja Pohjois-Suomen olosuhteiden nojalla Suomeen myönnettäviä aluekehitystukia aletaan levittämään ympäri Suomen, on myös vaarana, ettei näitä tukia enää jatkossa saada EU:sta Suomeen. Aluekehityserot Suomen sisällä ovat viime vuosina onneksi hieman pienentyneet, mutta Itä- ja Pohjois-Suomi ovat edelleen monella mittarilla jäljessä aluekehityksessä ja harvaan asuttujen alueiden haasteelliset olosuhteet eivät ole hävinneet mihinkään.

Oulun vaalipiirin kansanedustajat tunnistavat, että aluekehityseroja ja rakennemuutoshaasteita, ja siten myös tarvetta aluetukirahoitukselle, on myös Itä- ja Pohjois-Suomen ulkopuolisessa Suomessa. Näihin perusteltuihin tarpeisiin voidaan vastata esimerkiksi EU:n elpymispaketin ja kansallisten rahoitusmekanismien kautta, ei jakamalla EU:n Pohjois- ja Itä-Suomeen tarkoitettua rahoitusta ympäri maata.

Oulun vaalipiirin kansanedustajat
Hanna-Leena Mattila (kesk.)
Hanna Sarkkinen (vas.)
Mari-Leena Talvitie (kok.)
Juha Pylväs (kesk.)
Raimo Piirainen (sd.)
Pekka Aittakumpu (kesk.)
Olli Immonen (ps.)
Katja Hänninen (vas.)
Merja Kyllönen (vas.)
Jenni Pitko (vihr.)
Mikko Kinnunen (kesk.)
Tuomas Kettunen (kesk.)
Ville Vähämäki (ps.)