Perheet tietävät parhaiten

Keskusta on tyytyväinen tapaan, miten vauvan syntymän jälkeinen hoiva- ja hoitovastuu jakaantuu vanhempien kesken. Tavoitteenamme juuri hyväksytyssä perhevapaauudistuksessa oli se, että uudistuksen pitää olla parannus eikä heikennys nykytilanteeseen nähden. Haluamme edistää äidin ja isän tasa-arvoa sekä kasvattaa isien hoivavastuuta ja perhevapaaetuuksia. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua leikkaamalla äideiltä.

Keskustalle oli tärkeää, että kotihoidon tukea ei saanut heikentää. Olemme tyytyväisiä, että perheillä säilyy oikeus valita, mikä hoitomuoto sopii juuri heille.

Perheiden tarpeet ovat erilaisia. Mitä paremmin ne pystytään huomioimaan, sitä paremmin voivat perheet ja niiden jäsenet. On äitejä, jotka haluavat pian vauvalomalta työelämään ja on isejä, jotka pysähtyvät mielellään omalta urapolulta hoitamaan pienokaista.

Pitää myös kunnioittaa perinteisempää mallia, jossa äiti kantaa päävastuun pienokaisen hoidosta ja haluaa käyttää koko sen ajan kotona hoitamiseen, mikä lain puitteissa on mahdollista. Oman vanhemman hoito on lapsen parhainta hoitoa muita hoitomuotoja yhtään vähättelemättä. Päinvastoin meillä Suomessa on todella laadukas varhaiskasvatusjärjestelmä.

Uusien perhevapaalakien myötä on aiemmin penseästi perhevapaiden käyttöön suhtautuneiden työnantajien taivuttava vääjäämättömän edessä. Isät voivat varsin hyvin olla hetken pois työelämästä, sillä aikuisten oikeasti kukaan ei ole siellä korvaamaton. Sen sijaan kotona vietetty aika pienokaisen kanssa on ainutlaatuista aikaa, joka vahvistaa isän ja lapsen välistä suhdetta. Tätä aikaa ei voi korvata mikään.

Parhaat työpaikat ovatkin olleet nyt jo sellaisia, joissa miespuolinen johtaja on osoittanut perheitä arvostavia arvoja jäämällä itse hoitovapaalle. Näissä työyhteisöissä puhutaan lapsista ja heidän asioistaan. Lapsiystävällinen ilmapiiri vahvistaa isyyttä ja perheen merkitystä yhteiskunnan perussoluna.

Nykyiset isoisät ovat siinä iässä, että työelämän kiinnostavimmat vaiheet alkavat olla takana ja voi keskittyä vaikka pappahommiin. Monet heistä saattavat harmitella, etteivät aikoinaan olleet enemmän lastensa kanssa, kun nämä olivat pieniä. Menneinä vuosikymmeninä mies koti-isänä oli radikaali ajatus sekä työnantajan että ajan mieskuvan näkökulmasta, mutta usein myös pois suljettu vaihtoehto taloudellisista syistä.

Perhevapaauudistus onkin odotettu historiallinen uudistus, koska se tulee pitemmällä ajanjaksolla edistämään miesten ja naisten välistä palkka- ja työeläketasa-arvoa. Nyt otetaan askel kohti tasa-arvoisempaa työelämää, jossa vanhemmuudesta johtuvat kustannukset jakaantuvat tasaisemmin äidin ja isän välillä.

Seutumajakka 15.12.2021