Päivystysasetusta on muutettava

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa

Päivystysasetusta on muutettava

Keskustalaiset kansanedustajat Antti Rantakangas, Juha Pylväs ja Hanna-Leena Mattila eivät hyväksy Valviran päätöstä lopettaa synnytykset Oulaskankaan sairaalassa vaan näkevät välttämättömänä päivystysasetuksen muuttamisen. Keskiviikkoaamuna julkistetussa tiedotteessaan Valvira perustelee lopettamispäätöstään potilasturvallisuudella.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pyysi 3.10.2018 Valviraa (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) arvioimaan uudelleen Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan laatua tehtyjen kehittämistoimenpiteiden johdosta. Asia liittyy Valviran 13.6. antamaan päätökseen, jonka mukaan Oulaskankaan sairaalassa tulee lopettaa synnytystoiminta potilasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi. Korkein hallinto-oikeus määräsi 23.4.2018 synnytystoiminnan lopetettavaksi Oulaskankaan sairaalassa vuoden 2018 loppuun mennessä.

Korkeimman hallinto-oikeuden tekemän päätöksen jälkeen Oulaskankaan sairaalassa tehtiin useita olennaisia muutoksia, joilla pyrittiin vastaamaan vaateisiin riittävästä potilasturvasta synnytystoiminnassa. Valvira ei ole edes vaivautunut tulemaan Oulaisiin katsomaan vaatimiensa muutosten toteuttamista ennen päätöksen tekemistä.

Kansanedustajat Rantakangas, Pylväs ja Mattila pahoittelevat, etteivät tehdyt toimet vaikuta sittenkään riittävän. He ovat tyytyväisiä ministeri Saarikon lupaan poiketa Oulaskankaalla päivystysasetuksessa määrätystä tuhannen synnytyksen määrästä, joka osoittaa ymmärrystä ja tervettä järkeä, kun Suomessa on yleisesti historiallisen alhainen syntyvyys. Sen sijaan Valviran tarkentamattomat perustelut ja yleinen vetoaminen heikentyneeseen potilasturvallisuuteen ei herätä heissä vastakaikua. Edustajat näkevät ainoaksi keinoksi avata päivystysasetus niiltä osin, että synnytystoiminta voi jatkua Oulaskankaalla ja myös muissa riittävän kriteeristön täyttävissä aluesairaaloissa.

Kansanedustajat harkitsevat kantelun tekemistä oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle Valviran toiminnasta. Näyttää siltä, että Valvira on ottanut nimenomaan Oulaskankaan synnytystoiminnan alasajon päätavoitteekseen. Kysymys kuuluu, edellyttääkö Valvira samoja valmiuksia tasapuolisesti kaikilta synnytyssairaaloilta.