Opintolainahyvityksellä osaajia harva-alueille

Vaikka megatrendit kertovat kaupungistumisen vahvistuvan Suomessa ja muualla maailmassa, tulee välillä uutisia myös onnistuneesta etenemisestä vastavirtaan.

Yksi tällainen ilonaihe löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Kyseessä on selvitystyö alueellisesta opintolainahyvityksestä, jolle löytyy esikuva Norjasta. Selvityksen on laatinut Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia.

Selvitystyön pohjana on tarve löytää ratkaisu siihen, mistä saadaan korkeakoulutettuja osaajia maamme harvaan asutuille alueille, lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomeen. Opiskelujen perässä lähteneet nuoret jäävät valmistuttuaan usein yliopistopaikkakuntiensa liepeille, perustavat sinne perheensä ja elämänsä. Harva palaa takaisin kotikonnuilleen hyödyntämään siellä osaamistaan.

Selvitystyö pureutuu Norjan luomaan malliin, jossa sen pohjoisille alueille on onnistuneesti saatu nuoria osaajia, kun valtio hyvittää heidän opintolainastaan kymmenen prosenttia vuodessa. Tällä tavoin lääkäreitä, perusasteen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia on saatu Tromssan ja Finnmarkin lääneihin riittävästi usean vuoden ajan. Järjestely on vaikuttanut suotuisasti työllisyyteen ja alueen elinkeinoihin.

Tutkimus selvitti myös yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden kiinnostusta hyvitysjärjestelmään. Peräti kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista yliopisto-opiskelijoista ja kolme neljäsosaa ammattikorkeakouluopiskelijoista arvioi, että 2 600 euron suuruinen vuotuinen alueellinen opintolainahyvitys kannustaisi heitä muuttamaan harvaan asutulle alueelle. Kysyntäpohjaa lisää, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden alueellinen liikkuvuus on suurinta heti valmistumisen jälkeen, kun he muuttavat ensimmäisen työpaikkansa perässä.
Selvityksessä huomioidaan, että määräajassa suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella opintolainahyvityksen saajat sijoittuvat suuriin yliopistokaupunkeihin. Alueellinen opintolainahyvitys yhdistettynä ripeän valmistumisen opintolainahyvitykseen kannustaisi kyselyn perusteella muuttamaan harvaan asutuille alueille.
Suomessa opintolainahyvityksen kokeilualueeksi kaavaillaan 25 Pohjois- ja Itä-Suomen alueella olevaa kuntaa. Näissä asuvat vuonna 2023 ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittavat, joilla on opintolainaa, voisivat olla kohteena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käy esiselvityksen läpi asiasta vastaavan ministerin, keskustan Antti Kurvisen johdolla. Sen jälkeen päätetään kokeilun mahdollisesta toteuttamisesta.
Raahen Seutu 14.2.2022