Oikeus sulkea rajat tarvittaessa

Syksyllä 2015 useat Euroopan valtiot joutuivat kokemaan satojen tuhansien ihmisten pakolaisvirrat Lähi-idästä. Myös Suomeen kulkeutui useita kymmeniä tuhansia pakolaisia, kun muut maat ohjasivat pakolaiset jatkamaan matkaa kohti pohjoista, jonka perällä Suomi lopulta oli. Vaikka tilanne näytti aika ajoin kaoottiselta, säilyi järjestys ja tilanteen hallinta hyvää viranomaistyötä tehneiden rajavartiolaitoksen ja poliisin ansiosta.

Saimme tuon syksyn tapahtumista esimakua, miltä tuntuu olla maa, johon yhtäkkiä tupsahtaa valtaisa joukko muualta tulevia ihmisiä. Tässä kyseisessä joukossa ei ollut niinkään sodassa pahiten jalkoihin jääviä eli naisia, lapsia ja vanhuksia, vaan nuoria miehiä, joilla olivat parhaat edellytykset selvitä pitkän ja vaarallisen matkan haasteista.

Eduskunnassa käsitellään parhaillaan rajalakia, jonka tavoitteena on vahvistaa rajaturvallisuutta parantamalla Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia varautua ja vastata normaaliolojen häiriötilanteisiin. Esitetyillä muutoksilla vahvistettaisiin Rajavartiolaitoksen kykyä varautua poikkeusoloihin ja tehtäisiin rajavartiolakiin kiireellisimmiksi katsotut muutokset juuri muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varautumiseksi.

Pidän hyvänä esityksen sisältämää sääntelyä rajanylitysliikenteen rajoittamisesta. Epäilyttävissä tilanteissa valtioneuvostolla tulee olla valtuudet sulkea rajanylityspaikka ja päättää kansainvälistä suojelua hakevien keskittämisestä valtakunnanrajalla yhteen tai useampaan paikkaan. Rajavartiolakiin lisättäisiin täydentävät säännökset esteiden rakentamisesta rajavyöhykkeelle.

Ihmettelen maanantain episodia, jossa osa hallituspuolueista lähti kyseenalaistamaan hallintovaliokunnan yksimielistä mietintöä. Ei luotettu oman puolueen valiokunnan jäsenten harkintaan vaan käveltiin heidän yli, vaikka Suomen ja EU:n lainoppineet eivät nähneet ihmisoikeusongelmia lain sisällössä. Tuki hallituksen esitykselle ja yhteinen näkemys Suomen parhaaksi löytyi kuitenkin oppositiopuolueista – se oli isänmaallista yksimielisyyttä.

Tosiasia on, että ihmisjoukkoja käytetään yhtenä hybridisodankäynnin välineenä. Vihamielinen valtio voi pyrkiä ohjaamaan isot ihmisjoukot rajanaapurimaahan tavoitteenaan pistää vastaanottavan maan olot sekaisin.

Jotta Suomi ei joutuisi vastaavan ihmisvyöryn aiheuttamaan hallitsemattomaan tilanteeseen, täytyy lainsäädäntömme olla myös sen mukaista. Onnettominta olisi se, että olisimme oman tai Euroopan Unionista määräytyvien lakien vankeja ja kykenemättömiä puolustautumaan ilmiselvältä vaikutusyritykseltä.
Kalajaska 6.7.2022