Mattila läpäisi Tiedusteluvalvontavaliokuntaan vaadittavat turvallisuusselvitykset

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta toimii lisäksi suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarisena valvojana.
Tiedusteluvalvontavaliokunta valvontatehtäväänsä hoitaessaan valvoo tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta sekä seuraa ja arvioi tiedustelutoiminnan painopisteitä. Valiokunta seuraa ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa sekä käsittelee tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukset. Tiedusteluvalvontavaliokunta käsittelee myös tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontahavainnot.
Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus tarvittaessa ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle. Tiedusteluvalvontavaliokunta osallistuu lisäksi tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämiseen lausumalla mielipiteensä asiasta valtioneuvostolle.
Tiedusteluvalvontavaliokunta asetettiin keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa. Tiedusteluvalvontavaliokunnassa on 11 jäsentä ja 2 varajäsentä. Puheenjohtajana toimii Mika Kari (SDP) Hanna-Leena Mattila (KESK) valittiin varajäseneksi. Varajäsenet osallistuvat aina valiokunnan kokouksiin.
Valiokunnassa käsitellään erittäin salaisia asiakirjoja, joten valiokuntaan pääsemiseksi tarvittiin perusteelliset turvallisuusselvitykset. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio tarkasti jäsenten ja varajäsenten taustat supon rekisteristä.
-Odotan innolla työskentelyä tiedusteluvalvontavaliokunnassa. Keskustalle turvallinen sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö ovat hyvin tärkeitä asioita, toteaa Hanna-Leena ja jatkaa, että valiokunta on uusi ja sille muovautuu oma toimintakulttuurinsa alkaneella eduskuntakaudella.