Maaseudulla asuva autoilija ei saa olla ilmastonmuutoksen maksumies

Teräsyhtiö SSAB julkisti suunnitelmansa vähentää päästöjään suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Uutta teknologiaa hyödyntäen terästä voidaan valmistaa ilman hiilidioksidipäästöjä. SSAB:n ympäristöjohtajan mukaan muutos on mullistava, sillä tuhatvuotinen teräksen tekotapa, jonka sivutuotteena on syntynyt ilmastonmuutosta kiihdyttävää hiilidioksidia, muuttuu vetypohjaiseksi, jolloin sivutuotteena syntyykin vettä.
Raahelaisena mutta myös yhtenä maapallon asukkaista olen iloinen tästä tulevaisuuden uskoa vahvistavasta ilmastouutisesta. Tämä on juuri sitä keskustan tarkoittamaa ratkaisukeskeistä politiikkaa. Me emme mitätöi ilmastonmuutoksen tosiasiaa tai pelottele lapsia ja nuoria henkihieveriin maailmanlopulla, kuten tiettyjen poliittisten ryhmien toimintatapoihin kuuluu, vaan pyrimme etsimään maltillisia ratkaisuja ongelmiin.
Viime syksynä hallitusviisikko hahmotteli ilmastopolitiikan tilannekuvaa ja keinoja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Päätettiin kutsua alkuvuodesta koolle hallituspuolueiden yhteinen ilmastokokous, jossa keskitytään ilmastopolitiikan toimenpiteisiin, aikataulutukseen ja oikeudenmukaiseen siirtymään. Kolumnin ilmestyessä Ilmastolammen nimellä pidetty kokoontuminen on ohi ja voimme lukea samaisesta lehdestä, mitä hyvää se sai aikaiseksi.
Itse kiinnitin huomiota kutsussa esitettyyn kohtaan oikeudenmukaisesta siirtymästä. Tästä on meidän keskustalaisten pidettävä tiukasti kiinni. Usein ilmastonmuutoksen vastaisen toiminnan maksumiehiksi ollaan laittamassa tavallisia kansalaisia, jotka asuvat haja-asutusalueella, ajelevat vanhoilla autoilla ja lämmittävät talojaan puulla. Palveluiden äärellä asuvien ja joukkoliikenteen käyttäjien on varmaan luonnollista ajatella, että kaikkien muidenkin olisi hyvä elää niin.
Hallitusohjelmaan kirjattiin, että fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti 250 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana. Elokuussa voimaan tuleva korotus tarkoittaa arvonlisäveroineen noin 6,3 senttiä lisää bensiinilitralta ja dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden osalta 6,9 senttiä litralta. Se on vielä inflaation mukainen korotus ja siedämme sen mutta emme yhtään enempää.
Meidän keskustalaisten on oltava tässä hallituksessa järjen ääni ja koko Suomen puolesta puhuja. Parasta ilmastopolitiikkaa on uuden ilmastoteknologian hyödyntäminen ja isojen saastuttajien kuriin saaminen eikä maaseudulla asuvien autoilijoiden syyllistäminen.