Liikkuminen liikuttaa kansantaloutta

Kun katsoo luokkakuvia 1970-luvulta, ei niistä juurikaan löydy lapsia ja nuoria, joilla on selvää ylipainoisuutta. Tänä päivänä heitä löytyy useampia jokaisesta luokasta.

Lihavien aikuisten määrä Suomessa on kaksinkertaistunut vuodesta 1980. Samassa ajassa lihavien nuorten määrä on kolminkertaistunut. Perussyy tähän on, että ihminen syö enemmän kuin kuluttaa.

UKK-instituutin, Maanpuolustuskorkeakoulun, Puolustusvoimien sekä Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteistyössä tekemässä tutkimuksessa laskettiin tulevaisuuden ennustemalli suomalaisten työikäisten miesten kestävyyskunnolle vuonna 2040. Sen mukaan joka neljännellä 40 vuotta täyttäneellä miehellä on heikko kestävyyskunto.

Ennuste ei lupaa hyvää inhimillisesti eikä kansantaloudellisesti. Huono fysiikka lisää sairastavuutta ja heikentää elämänlaatua. Se muodostaa myös uhkan yhteiskuntamme kestävyydelle, jos tulevina vuosikymmeninä hiemankaan fyysisesti raskaammissa työtehtävissä ei tulla enää näkemään yli 50-vuotiaita työntekijöitä ja eläkeiän saavuttaminen on epätodennäköistä.

Kaiken ikäisten liikkumista on lisättävä. Koulumaailmassa voisi hakea mallia esimerkiksi Norjasta, jossa yläkoululaisilla on jokaisena koulupäivänä kaksi tuntia liikuntaa. Siellä valtiovalta on tiedostanut liikunnan ja urheilun merkityksen niin vahvasti, että lapset ja nuoret saadaan liikkeelle koulujärjestelmän puitteissa.

Suomessa ovat jo monet työnantajat tiedostaneet, että hyväkuntoinen työntekijä sairastaa vähemmän ja jaksaa todennäköisemmin työelämässä työuran loppuun saakka. Työntekijöiden liikkumiseen kannustetaan tukemalla esimerkiksi työmatkapyöräilyä ja mahdollistamalla kuntosalilla käyminen kesken työpäivän. Työntekijän hyvinvointiin sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin.

Ikääntyvä väestö tavoitettaisiin parhaiten valtakunnallisen seniorineuvolatoiminnan muodossa. Meidän seutukunnassamme on tehty sen puitteissa upeaa työtä juuri kakkostyypin diabeteksen ehkäisyssä. Liikunta- ja ruokailutottumusten tarkistaminen työelämästä eläkkeelle siirryttäessä on ajankohtana otollinen ja vastetta tuottava.

Jotain on meidänkin maassamme tehtävä, jotta nykyinen kehitys saadaan pysäytettyä. Liikkumiseen kannustaminen on otettava koko yhteiskuntaa läpileikkaavaksi teemaksi. Nykyinen tie, jossa liikkumattomuuden kustannukset ovat 3 miljardia vuodessa, on kestämätön.

Raahen Seutu 8.5.2023