Kouluihin lisää täsmätukea oppilaille, opettajien jaksamisesta pidettävä huolta

– Suomen peruskouluissa moni asia on hyvin, mutta liian monessa koulussa on rauhatonta. Oppimiserot ovat kasvaneet ja liian moni opettaja tekee töitä jaksamisensa rajoilla, Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, puolueen sivistys- ja koulutuspoliittisten tavoitteiden valmistelua eduskuntaryhmän piirissä vetänyt Hanna-Leena Mattila sanoo.

Mattilan mukaan ongelma on, että inkluusion toteutumiseen ja kolmiportaiseen tukeen ei ole osoitettu riittäviä voimavaroja. Inkluusiosta on päinvastoin tullut säästökeino monessa kaupungissa ja kunnassa.
Lopputulemana on vaille riittävää oppimisen tukea jätettyjä oppilaita ja väsyneitä opettajia.

– Tähän tarvitaan muutos. Keskusta lisäisi täsmätoimia, kuten erityisopetusta, joilla pystytään auttamaan eniten tukea tarvitsevia oppilaita. Oppilaat kun ovat erilaisia ja heidän tuen tarpeensa vaihtelee. On varmistettava myös riittävä avustava henkilökunta koulussa ja luokassa, yhtäaikaisopettajuuden mahdollisuus sekä toimivat ja tarkoituksenmukaiset tilat. Lisäksi varhaiskasvatuksen laadusta on huolehdittava ja tarjottava perheille lisää arjen apua.

– Opettajien jaksamisen parantamiseksi kiirehdimme hallitusohjelmassa sovittua arviota inkluusion toimivuudesta. Tarvittaessa on rohjettava tehdä uudistuksia, joilla turvataan opettajille rauha tehdä töitä vahvan osaamisensa ja ammattitaitonsa mukaisesti, Mattila sanoo.

Keskusta peräänkuuluttaa laajaa keskustelua sekä suomalaisen perusopetuksen nykytilasta että tulevaisuudesta. Ikäluokkien pienentyessäkin jokaiselle lapselle ja nuorelle on asuinpaikasta ja vanhempien taloudellisesta tilanteesta huolimatta turvattava tasavertaiset koulutus- ja sivistysmahdollisuudet.

– Toivon, että opetusministeri Li Andersson kutsuisi mahdollisimman pian niin vanhempia, opettajia, asiantuntijoita kuin meitä päättäjiä kunnista, maakunnista ja eduskunnasta yhteiseen neuvonpitoon siitä, mitä tämän päivän ongelmille voidaan tehdä ja miten koulutuksen tasa-arvosta huolehditaan vauvapulan, muuttoliikkeen ja ikääntymisen muuttaessa Suomea, Mattila ehdottaa.