Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen

Keskustan kansaedustajat Mattila, Keränen, Pylväs ja Rantakangas: Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen

Turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen ei kuulu minkään asteista seksuaalista häirintää eikä hyväksikäyttöä. Oulussa ilmitulleet alaikäisiin kohdistuneet seksuaaliset hyväksikäytöt ja rikokset järkyttävät meitä kaikkia. Keskustan kansanedustajat odottavat oikeuden toteutumista, rikoksiin syyllistyneiden asianmukaista vastuuseen saattamista ja rikoksen uhreille sekä heidän omaisilleen kriisiapua.

Ilmitulleisiin rikoksiin liittyy ns. grooming -ilmiö, jossa netissä liikkuvat aikuiset saalistajat luovat luottamuksellisen suhteen alaikäiseen lapseen ja johdattelevat heidät seksuaalisiin tekoihin, joita käyttävät kiristämisen välineenä, jos saalis yrittää pyristellä pois vaikutuspiiristä. Keskustan kansanedustajat toivovat, että ilmiöstä puhuttaisiin koulussa ja kodeissa. Kun lapsilla on luottamuksellinen suhde yhteenkin aikuiseen, jolle voi kertoa ahdistusta aiheuttavasta aiheesta, ei saalistajat pääse johdattelemaan uhriaan järkyttävien ja rikollisten tekojensa kohteeksi.

Toisenlaisesta kulttuurista tulleille miehille on tehtävä selväksi se, ettei suomalaisten nuorten vapaa seurustelukulttuuri tarkoita oikeutta houkutella lasta seksuaalisuhteeseen.

Rikoksen kohteeksi joutuneita ja heidän omaisiaan ei saa jättää yksin, sillä seksuaalirikoksesta toipuminen kestää kauan, ja se koskettaa myös uhrin lähipiiriä. Rikosta ei saa tekemättömäksi, mutta oikeus – ja terveydenhuoltojärjestelmämme tekevät osansa, että toipuminen on mahdollista.

Eduskunnassa on valmisteilla lakiesitys, jonka mukaan kaikki seksuaalinen kanssakäyminen alle 16-vuotiaan kanssa on yksiselitteisesti aina rikos, vaikka uhrin väitettäisiin olleen suostuva osapuoli. Tällä viestitämme, että lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja että lopullinen vastuu tilanteessa on aina aikuisella.

 

Lisätietoja:

Mattila: 09 432 3023

Keränen: 09 432 3064

Pylväs: 09 432 3127

Rantakangas: 09 432 3147