Hyvään ikääntymiseen voi vaikuttaa

Keskustan kuntavaaliohjelmaan kirjatun aikuisneuvolatoiminnan syntysija on Raahessa. Yli 15 vuoden ajan on ensin Raahessa ja sittemmin Pyhäjoella ja Siikajoella kutsuttu 65-vuotiaat (nyt 68-vuotiaat) ikäkausitarkastukseen, jossa on kartoitettu asiakkaan terveystilanne. Geriatri Marja-Liisa Karjulan johdolla tapahtunut työ on tuottanut rohkaisevia kokemuksia siitä, että panostaminen laadukkaaseen loppuelämään on kannattavaa niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna.

Vuosien aikana aikuisneuvolatoiminta on saavuttanut suuren suosion: yhdeksän kymmenestä kutsutusta saapuu paikalle. Asiakkaat ovat olleet otettuja siitä, että heidän hyvinvoinnistaan ollaan kiinnostuneita. Fyysistä tilaa kartoitetaan monilla kokeilla, ja saatujen tulosten perusteella määräytyvät jatkotoimenpiteet.

Eräs painavimmista perusteista miksi aikuisneuvolatoiminta kannattaa jalkauttaa jokaiseen Suomen kuntaan, on piilevien sairauksien varhainen todentaminen. Esimerkiksi joka kolmannelta kävijältä on voitu löytää kakkostyypin diabetes, jota on ryhdytty hoitamaan liikunta- ja ruokavalioresepteillä. Näin tauti on saatu hallintaan ennen sen puhkeamista ja vaativia kalliimpia hoitotoimenpiteitä.

Aikuisneuvolatoiminta on erinomainen esimerkki ennaltaehkäisevän työn merkityksestä yksilön terveydelle ja hyvinvoinnille. Ikäkausitarkastukset sijoittuvat elämän tärkeään nivelvaiheeseen, jossa asiakkaille on ajankohtaista siirtyminen työelämästä eläkkeelle. On hyvä käydä terveysalan ammattilaisen kanssa läpi omat liikunta – ja ruokailutottumuksensa. Ylipaino altistaa monille sairauksille ja on elämänlaadun heikentäjä.

On myös hyvä katsoa totuutta silmiin ja tehdä tarvittavia suunnanmuutoksia, jos alkoholin käyttö aiheuttaa pulmia. Suuret ikäluokat ovat tottuneet käyttämään runsaastikin alkoholia, mutta ikääntyminen ja runsas alkoholinkäyttö aiheuttavat yhdessä merkittäviä terveysriskejä.

Jo ennen eläkkeelle siirtymistä kannattaa arvioida omaa sosiaalista elämää, onko se ollut liiaksi työn täyttämää. Jos työ on ollut hallitseva elämän sisältö, voi työelämästä poisjäänti olla kriisi. Mielekkäät liikunta- ja kulttuuriharrastukset sekä ihmissuhteet tuovat sisältöä kaiken ikäisten elämään ja ovat sen suola. Yksinäistä ihmistä ei lohduta työn sankaruuden plakaatit seinällä.

Monella seniorilla olisi myös virtaa tehdä työtä osa-aikaisesti. Nyt vielä se ei ole kovin helppoa, mutta keskusta tekee työtä kynnyksen mataloittamiseksi. Kokemus kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Julkaistu Raahen Seudussa 11.6.2021