Hoitotakuu myös mielen pulmille

Tavoite hoitoon pääsystä kiireettömissä tapauksissa seitsemän vuorokauden sisällä on yksi tämän hallituskauden kunnianhimoisimpia sosiaali- ja terveyspoliittisia kysymyksiä. Hoitotakuu koskisi hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta.

Merkittävimmäksi kohdaksi nostan kuitenkin sen, että hoitotakuu koskee yhtä lailla niin psyykkisiä kuin fyysisiä terveysongelmia.

Mielenterveysongelmat ovat jo luokiteltavissa kansansairauksiksi Suomessa. Ne ovat lähes aina osatekijöitä syrjäytymiseen, päihteiden käyttöön, rikolliseen elämään, itsetuhoisuuteen, huonoihin ihmissuhteisiin ja siihen, että ei jakseta työelämässä.

Psyykkisten pulmien ratkomiseen pätevät samat lainalaisuudet kuin fyysisiin vaivoihin: mitä varhaisemmin päästään oikean avun piiriin, sitä helpommin ja alhaisemmilla kustannuksilla pulmat ovat ratkaistavissa.

Tämän yhtälön ratkomisessa on ollut monenlaisia haasteita. Ensinnäkin mielenterveyspulmiin on liittynyt vahvaa stigmatisointia yhteiskunnassamme. Onneksi asenneilmapiiri on muuttumassa ja erityinen kiitos siitä kuuluu nuorelle sukupolvelle, joka on rohkeasti nostanut esille mielenterveysasioita.

Laitetaanhan poikki menneeseen jalkaankin kipsi heti luun murtumisen jälkeen, eikä jalkaa jätetä hoitamatta. Sama järkevä lähestymistapa pitää olla myös mielen pulmien hoitamisessa.

Näyttöä on riittävästi hoitamattomien mielenterveysongelmien inhimillisestä ja taloudellisesta kuormasta yhteiskunnallemme. Esimerkiksi koulutuksesta, sosiaalisesta ja työelämästä syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa. Varhainen oikea-aikaiseen hoitoon pääsy tulee tältäkin osin maksamaan itseään takaisin.

Käytännössä mielenterveyden häiriöiden hoitaminen voi tarkoittaa paitsi terveyskeskuksessa toimivan hoitoammattilaisen antamaa hoitoa, myös palvelusetelillä toteutettua lyhytterapiaa tai nettiterapiaa.

Toinen syy, miksi seitsemän vuorokauden kuluessa tapahtuvaa hoitotakuuta voi luonnehtia kunnianhimoiseksi, johtuu terveydenhuollon sektorilla vallitsevasta sote-henkilöstövajeesta. Hoitoammattilaisten saatavuus ei ole lainkaan pysynyt perässä, kun eriasteiset mielenterveysongelmat ovat suorastaan räjähtäneet käsiin.

Saatavuushaasteen selättämiseksi on sosiaali – ja terveysministeriössä varauduttu lyhyen, keskipitkän ja pitkän ajan suunnitelmilla.

Me Pohjois-Suomen ihmiset olemme hyvillämme, että vuosi sitten Oulun yliopistossa avautui mahdollisuus opiskella psykologiaa. Tämä on tietenkin hyvä asia, mutta seuraava opetusministeri saanee anomuksen koulutuspaikkojen lisäämiseksi. Tilanne on sen verran hankala.
Forum24 20.5.2022