Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Arvoisa herra puhemies! Sanna Marinin hallitus haluaa vahvistaa vastuullisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakykyä vuoden alussa aloittavilla hyvinvointialueilla. Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään ja toteutetaan monenlaisia toimenpiteitä, joilla parannetaan sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta.

Hallitus haluaa lisätä hyvinvointialueiden rahoitusta noin 275 miljoonalla eurolla tähän kuluvaan vuoteen nähden. Suurimmat kohdennukset hyvinvointialueille osoitetussa rahoituksessa jakaantuvat uudistuksiin, joita on tehty ikääntyneiden kotihoitoon, hoitotakuun toteuttamiseen, vammaispalvelujen kokonaisuudistukseen, mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevaan lainsäädäntöön sekä sosiaaliseen luototukseen.

Rahaa osoitetaan myös jo aiemmin päätettyihin uudistuksiin, joiden voimaantulo laajenee vuoden 2023 aikana. Näitä ovat vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus, lastensuojelun jälkihuollon laajennus sekä lastensuojelun henkilöstömitoituksen vahvistaminen. Lisäksi vammaispalvelulain uudistus vaatii muuta lisähenkilöstöä noin 200 henkilötyövuotta. Nämä kaikki eivät ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Tärkeät uudistukset eivät toteudu ilman lisähenkilökuntaa. Uudet ja laajentuvat tehtävät vaativat lisää henkilöstöä vuonna 2023 arviolta 5 500 henkilötyövuotta. Uusia lähihoitajia tarvitaan 4 300, sairaanhoitajia 400, sosiaalityöntekijöitä 150, sosionomeja 80, psykologeja 340 ja lääkäreitä 230.

Arvoisa puhemies! Kuluneen viikon aikana on puhuttu paljon hoitajista, ja ihan aiheesta. Edellä luetellut hyvät uudistukset vaativat toteutuakseen riittävän määrän henkilöstöä, tai muuten ne jäävät vain hyviksi aikeiksi. Hoitajapula vaikeuttaa hoitajamitoituksen toteutumista, jonka oli määrä astua voimaan porrastetusti. Tämän syksyn budjettiriihessä mitoitukseen ei otettu vielä kantaa, mutta eduskuntaryhmissä on laaja yhteisymmärrys, kuten myös vastuuministerillä, ettei mitoitusta voida toteuttaa aiemmin suunnitellulla tavalla vaan toimeenpanoa on pakko siirtää tuonnemmaksi. Tämä on valitettavaa, mutta välttämätöntä. Hoitajien parhaaksi ja hyvän hoidon takaamiseksi laadittiin mitoitus, mutta näissä olosuhteissa, kun on suuria vaikeuksia saada riittävä määrä henkilöstöä jo nykyistä mitoitusta varten, ei muuta ole tehtävissä. Hoitajien ja hoidettavien ei tarvitse kuitenkaan pelätä, että eduskunta olisi mitätöimässä lain riittävästä määrästä hoitajia tehostettuun palveluasumiseen. Hallituspuolueet ovat sitoutuneet tähän päätökseen, ja tästä pidetään kiinni, mutta siirretyllä aikataululla.

Kuluneen viikon puheet täällä eduskunnassa viestivät minulle, että ei ainakaan tästä talosta jää kiinni hoitajien asian edistäminen. Täällä eduskunnassa pystymme juuri hoitajamitoituksen kaltaisilla toimenpiteillä turvaamaan hoitotyötä tekeville inhimillisen määrän työtä ja pystymme myös myöntämään rahaa palkkojen maksuun aloittaville hyvinvointialueille. Aivan ensimmäiseksi täytyy kuitenkin löytyä sopu työmarkkinaosapuolten välille. Hoitajien totisesti soisi saavan jo työrauhan, ja potilaiden hyvä hoito pitäisi pystyä turvaamaan. Myönteinen kehitys hoitoalalle pitää saada syntymään. Muuten kaikki hyvät uudistukset valuvat hukkaan.

Arvoisa puhemies! Tämän hallituksen aikana on tehty hyvää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Haluan antaa kiitokseni peruspalveluministerin tehtäviä hoitaneille Aki Lindénille ja hänen edeltäjälleen Krista Kiurulle. Jo pelkästään sote-uudistuksen maaliin saattaminen yli kymmenen vuoden punnertamisen jälkeen oli historiallista. Nyt sitten seuraamme tarkkaavaisesti, miten uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. On selvää, että kompurointejakin on tulossa, kuten kaikissa suurissa uudistuksissa, mutta käytännölliselle hallitukselle riitti motto, että hyvä riittää, ei tarvitse olla paras.

21.9.2022