Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta

Arvoisa puhemies! Jyväskylän Kangaslammella asuva venäläinen nuoripari hankki autiotilan Uuraisilta joulukuussa 2008. Työttömänä ollut pariskunta kertoi ostaneensa maatilan perheen loma-asunnoksi ja virkistyspaikaksi. Tila sijaitsee Ilmavoimien harjoitusalueen alapuolella. Alueella pidetään taisteluharjoituksia, jotka täytyy suojaussyistä suorittaa riittävän kaukana raja-alueelta. Pietarista kotoisin oleva liikemies hankki Pyhtäältä yrityksensä nimiin kymmenen hehtaarin kokoisen maa-alueen kylpylää, tuulitunnelia ja surffausallasta varten. Maa-alue sijoittuu Suomen puolustuksen kannalta tärkeän, Puolustusvoimien omistaman Haukkavuoren suurtehotutka-aseman välittömään läheisyyteen. Vastaavankaltaisia tapauksia löytyy ympäri Suomea. Herättää aiheellisia kysymyksiä, onko todella järkevää sijoittaa rahojaan lentomelualueelle tai ränsistyneisiin ja hylättyihin kaupparakennuksiin tienaamismielessä.

Arvoisa puhemies! Vaikka käsillä olevassa lakiesityksessä ei mainita itäisestä naapuristamme ja sen mahdollisista vihamielisistä tarkoitusperistä Suomen suhteen, on tämä lakiesitys suunnattu ennen kaikkea estämään kiinteistöomistuksen avulla tapahtuvaa hybridivaikuttamista. Vuosien varrella venäläiset ovat tehneet kauppoja ilmavalvonta- ja lennonjohtojärjestelmien, tutka-aseman, räjähdeainevarikon, ammusvälinevaraston ja salaisen ilmasotaharjoitusalueen naapurustossa. Venäläisomisteisia kiinteistöjä löytyy kaikkien sotilaslentokenttien kyljestä. Maata ja kiinteistöjä on hankittu venäläisomistukseen myös huoltovarmuuden kannalta merkittävien tietoliikennemastojen ja sähkönjakelun kantaverkon lähialueilta sekä tie- ja raideliikenteen solmukohdista. Tämän vuoden aikana venäläiset ovat tehneet enemmän kiinteistökauppoja kuin koko viime vuonna. Kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan, venäläisten kiinteistökaupoissa nähtiin pieni notkahdus, mutta sen jälkeen määrät ovat kiihtyneet. Puolustusministeriön tietojen mukaan tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä on hyväksytty 239 uutta kiinteistökauppaa. Vuonna 2020 määrä oli 124 ja viime vuonna 217, joten trendi on nouseva. On tärkeää huomioida myös ne tapaukset, joissa kaupantekoon ei tarvita lupaa, esimerkiksi tapauksissa, joissa vanhemmat myyvät tai luovuttavat kiinteistön lapsilleen. Uusissa kaupoissa on huomionarvoista se, että nyt kiinteistöjä ostetaan entistä enemmän perhepiirin kesken.

Toimia kiinteistöjen kautta tehtävän hybridivaikuttamisen estämiseksi on tehty tämän syksyn aikana. Suomi käytännössä pysäytti venäläisten kiinteistökaupat syys—lokakuun vaihteessa rajan sulkemisella. Sen jälkeen ostetut kiinteistöt eivät enää tuo venäläisille oikeutta vierailla Suomessa omistamansa kiinteistön huollon ja korjausten vuoksi. Kiinteistön voi hankkia, mutta siellä ei pääse vierailemaan. Venäläiset olivat pilkkoneet kiinteistöomistustaan niin, että viisumin saannin helpottamiseksi niille saatiin useita omistajia.

On tärkeää, että valvontaa on tiukennettu. Kiinteistökauppojen määrä on ollut tarkassa syynissä vuodesta 2020 lähtien, jolloin kaikkien Euroopan unionin ulkopuolelta tulevien on pitänyt hakea kaupoille lupa puolustusministeriöstä. Uudistuksen on tarkoitus taata se, ettei kauppaan sisälly Suomen turvallisuuden kannalta turvallisuuspoliittisia riskejä. Valvonta ja seurantatyö sitovat kuitenkin työvoimaa, ja olisi toivottavaa, että ministeriössä ovat resurssit kohdillaan tärkeää työtä varten. Nyt kun ministeri on kuulolla, niin kysynkin: ovatko resurssit riittävät? Kukaan ei voi sanoa varmaksi kaupanteon hetkellä, mitä myydyssä kiinteistössä tulevaisuudessa tapahtuu. Jos havaitaan, että kiinteistössä on jotakin sellaista toimintaa, mikä uhkaisi maanpuolustustamme, kiinteistö on voitava pakkolunastaa.

Arvoisa puhemies! Kuluneen vuoden aikana olemme nähneet, mihin kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan Venäjä pystyy. Vaikka naamiot on riisuttu ja kaikenlainen varautuminen on viisautta tässä maailmanajassa, on myös hyvä tiedostaa, ettei pelon lietsominen ole Suomen edun mukaista. Vihollisen tarkoitusperiin sopisi hyvin, että yhteiskuntarauhamme järkkyisi ja tuntisimme turvallisuudentunteemme heikentyneen. Tämä lakiesitys pyrkii entisestään vahvistamaan Suomen varautumista valtiollisen toimijan taholta tulevaan vihamieliseen vaikuttamiseen ja antaa keinoja puuttua siihen. Voimme edelleen nukkua yömme rauhassa, sillä meillä on ajantasaiset puolustusvoimat ja kansalla vahva maanpuolustustahto. Emme ole sinisilmäisiä, eikä meitä päästä noin vain yllättämään.

8.11.2022