Elokapina-liikkeen koululaisvierailut

Eduskunnan puhemiehelle

Elokapina-liike pysäytti mielenosoituksellaan 3.10.2020 liikenteen Helsingissä eikä totellut poliisin komentoja. Tilanne johti siihen, että poliisi käytti ajoradalle luvattomasti kokoontuneeseen väkijoukkoon OC-sumutetta.

Poliisihallituksen 8.10. julkaistun selvityksen mukaan voimakeinojen käyttö tapahtui tilanteessa, jossa mielenosoittajat olivat kokousilmoituksesta poiketen kokoontuneet ajoradalle. Osa mielenosoittajista oli kytkeytynyt toisiinsa ketjuin ja lukoin.

Kyseisen selvityksen mukaan mielenosoittajat aiheuttivat laittomalla toiminnallaan häiriöitä ja esteitä yleiselle liikenteelle, vaaraa mielenosoittajille sekä poliisitehtäviä suorittaneille poliiseille. Helsingin poliisin arvion mukaan mielenosoittajat myös vaaransivat Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kiireellisten hälytystehtävien hoitamisen.

Elokapina-liike kertoo verkkosivuillaan, että sen yksi toimintapa on tietoisesti rikkoa lakia kansalaistottelemattomuudella. Tämän myös Yle Uutiset totesi verkkosivuillaan 7.10. ja kertoi myös, että Elokapina kiertää kertomassa toiminnastaan muun muassa lukioissa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko opetus- ja kulttuuriministeriö tietoinen, että lain rikkomista keinonaan käyttävä Elokapina-liike kiertää lukioissa kertomassa toiminnastaan,

pitääkö lukio-opetuksesta vastaava opetusministeri oikeana, että Elokapina-liike kiertää lukioissa kertomassa maamme nuorille toiminnastaan, jonka yhtenä keinona on lain rikkominen,

ja aikooko opetus- ja kulttuuriministeriö toimia ja jos aikoo, millä tavalla, jotta Elokapina-liike tai muita lain rikkomista keinonaan käyttäviä liikkeitä ei kävisi maamme kouluissa kertomassa toiminnastaan?

Pekka Aittakumpu
Tuomas Kettunen
Markus Lohi
Hanna-Leena Mattila