Ei valtaa pelottelulle

Venäjän osittainen liikekannallepano, puheet sodasta länttä vastaan, valekansanäänestykset Ukrainan itä- ja länsiosissa, alueiden liittämisaikeet Venäjään, holtittomat puheet ydinaseiden käyttämisestä ja Nord Stream -kaasuputkien vuodot Itämerellä ovat huolestuttavia.

Vaikka vuototutkinta on vielä kesken, on nyt jo selvää, että tämän kaltaiseen sabotaasiin kykenee vain valtiollinen toimija. Kriittisen infrastruktuurin vahingoittaminen Itämerellä tuokin yhtäkkiä Ukrainan sodan pelottavan lähelle meitä ja saa aiheellisesti miettimään, mitä muuta tästä voi seurata ja voiko sota vielä laajeta.

Tasavallan presidentin ja puolustusministerin viesti suomalaisille on rauhoittava: Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa. Suomalaiset voivat luottaa, että hallitus sekä puolustusvoimat, rajavartiolaitos ja muut turvallisuusviranomaiset ovat valmiudessa ja varautuneita.

Jännitteiden voimistuminen lähialueillamme on kuitenkin tosiasia, ja niihin on varauduttu yhdessä pohjoismaiden ja läheisten kumppanimaiden kanssa. Energia- ja tietoverkkojen sekä muun kriittisen infrastruktuurin valvominen ja suojaaminen on välttämätön osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Edelleen tulee vahvistaa maamme huoltovarmuutta sekä ruoka- ja energiaomavaraisuutta. On myös varauduttava siihen, että väärän tiedon levittäminen voimistuu.

Koettu turvallisuuskriisi on yhdistänyt poliittiset puolueet. Yksituumaisesti on haettu puolustusliitto Naton jäseneksi ja tehty mittavia materiaalipanostuksia Suomen puolustukseen. Suomessa on kaukonäköisesti pidetty kiinni yleisestä asevelvollisuudesta ja koulutetusta reservistä. Myös rajaturvallisuutta ja erilaisen hybridivaikuttamisen torjumisvalmiuksia on parannettu tämän hallituskauden aikana.

Talvi lähestyy ja on odotettavissa, että aiemmin venäläisellä kaasulla lämmenneet eurooppalaiset kodit kylmenevät ja kansalaiset kohdistavat tyytymättömyyden maansa päättäjiä kohtaan. Juuri tähän Venäjän johtaja pyrkiikin, sillä se horjuttaa Euroopan maiden yhteisrintamaa.

Nyt on tärkeää säilyttää katse Ukrainassa eikä saa antaa sijaa pelottelulle.

Vaikeina hetkinä meidän on tosiaan hyvä muistaa, että ukrainalaisilla on paljon vaikeampaa. Vain vuosi sitten hekin elivät rauhassa omaa elämäänsä, kävivät töissä ja koulussa, lomailivat ja tekivät suunnitelmia tulevaisuuden varalle, johon eivät kuuluneet sota ja sen mukanaan tuomat kauheudet.

Läntisen maailman tulee jatkaa tukeaan Ukrainalle. Näin tekee Suomi, sillä Ukraina taistelee koko Euroopan puolesta.

Julkaistu Raahen Seudussa 10.10.2023