Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia

Hanna-Leena Mattila: Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia

Hallitus esittää työttömyysturvaan muutoksia, joilla parannetaan yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaa, kertoo kansanedustaja Hanna-Leena Mattila.

-Työttömyysturvan muutokset koskevat sellaista yrittäjän perheenjäsentä, jolla ei ole omistusta, äänimäärää eikä määräysvaltaa yrityksessä, mutta hän kuitenkin työskentelee perheyrityksessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019.

Nykyään työttömyysturvalakia sovellettaessa henkilö, joka työskentelee perheen yrityksessä, tulkitaan yrittäjäksi. Näin voi olla, vaikka hän ei omista yrityksestä mitään eikä käytä siinä määräysvaltaa. Tämä johtaa siihen, että henkilön työttömyysturvaoikeus poikkeaa palkansaajan työttömyysturvaoikeudesta, selventää Mattila epäkohtaa.

-Henkilö on jatkossa palkansaaja myös, kun häneen sovelletaan työttömyysturvalakia. Muutos selkiyttää sitä, minkä työttömyyskassan jäsenenä henkilö voi kerryttää oikeuttaan ansioperusteiseen työttömyyspäivärahaan. Se lieventää ehtoja, joiden on täytyttävä, jotta henkilö katsotaan olevan työtön.

Työttömyysturvaoikeuteen syntymiselle ei tule muutoksia sellaisille henkilöille, jotka omistavat pienenkin osuuden perheen yrityksestä tai joilla on kyseisessä yrityksessä määräysvaltaa. Muutoksia ei tule myöskään nyt voimassa oleviin palkansaajia koskeviin työttömyysturvan ehtoihin, esimerkiksi työssäoloehtoon, sanoo Mattila.

 

Lisätietoja:

Hanna-Leena Mattila p. 050-4718899