Wanha Raahe

Arvoisat Wanha Raahe -yhdistyksen väki ja muut läsnäolijat!

Kiitos kunniasta ja kutsusta tulla kertomaan Raahen kaupungin terveisiä!

Puheenjohtajanne esitti tämän kauniin kutsun jo vuosi sitten, kun yhdistyksenne juhli kokonaista 80 toiminnan vuottanne! Lämpimät terveiset myös kaupunginjohtaja Nurkkalalta ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Myllymäeltä.

Haluan esittää vielä kertaalleen onnittelut nyt jo 81 vuotta toimineelle yhdistyksellenne! Se on pitkä ja kunniakas aika, ja kertoo siitä, että rakkaus Raaheen ei sammu vaikka vuosikymmenet kuluvat. Aina tulee uusia sukupolvia, jotka joutuvat syystä jos toisesta muuttamaan muualle rakkaasta Raahesta kaipaillakseen sinne takaisin -ainakin jollakin tasolla. Teitä yhdistää nostalgia ja yhteinen rakkaus Raaheen. Täällä voitte jakaa kiinnostuksenne nyky Raaheen ja toisaalta muistonne siitä Raahesta jolloin olitte osana kaupungin asujaimistoa. Kuka muu voi ymmärtää entistä raahelaista samalla tavalla kuin toinen entinen raahelainen. Siksi tämä yhdistys on tarpeellinen.

Itse kuulun etuoikeutettuihin nykyRaahen asukkaisiin mutta tietyllä tapaa ulkoraahelaisiinkin johtuen tästä uudesta työstäni kansanedustajani. Uskon, että se antaa katsantokantaani perspektiiviä, missä ollaan menossa ja miten Raahe asemoituu kuntakentässä. Minulla on siltä pohjalta kerrottavana hyviä ja ei ihan niin hyviä uutisia.

Aloitan näillä vähemmän hyvillä: kaupunkimme talous on edelleen tiukilla. Kun tässä jokin aika sitten saattoi lipsahtaa ajatus veroprosentin laskemisesta, ei aiheesta ole puhuttu vähään aikaan. Tässä vaiheessa voin jo kertoa, ettei kuitenkaan ole tarkoitus nostaa veroprosenttia.

Alijäämäinen budjetti näyttää tulevan vääjäämättömästi johtuen pääasiassa mittavasta rakentamisesta ja erikoissairaanhoitomenojen kasvusta. Edessä on budjettiriihi, jossa yritetään löytää sopua varsin isossa investointi-innossa. Olisi mukavaa toteuttaa ne monet liikuntapaikat, tekonurmet ja hallit, joita liikuntatyöryhmä on listaansa merkinnyt. Monia muitakin hyviä ja kivoja asioita on esitetty, mutta on kurjaa muistuttaa rajallisesta taloudellisesta liikkumavarasta.

Kurjaa on sekin, ettei sisäilmaongelmaisille kiinteistöille näytä tulevan loppua. Viimeisin lisäys listaan on Pattasten päiväkoti, jolle katsellaan parhaillaan väistötiloja. Kampus – eli vanha seminaarin alue on toiminut siinä tarkoituksessa mainiosti ensin Antinkankaan koululaisille ja nyt siellä on Kirkkokadun lastentalon väki. Tilaa pitäisi löytyä myös Pattasten lapsille.

Raahen sairaalan leikkaustoiminnan jatkuminen on epävarmaa. Parhaillaan väännetään kättä, vaikuttaako päivystysasetukseen kaavailtu 30 minuutin aikarajavaade leikkaavan ja tehohoitoa antavan yksikön välillä sairaalaamme vai ei. Ryhdymme Raahessa joka tapauksessa valmistelemaan rinnalla suunnitelmaa, mikä on tulevaisuus, jos sairaanhoitopiiri ei enää pura Oulun yliopistollisen keskussairaalan leikkausjonoja meillä. Vuosien satsaukset nykyaikaisiin leikkaussaleihin ja osaavaan henkilökuntaan eivät saa valua hukkaan.

Hyvät kuulijat,

Hyviä asioita tapahtuu sentään enemmän. Vaikka ihan vielä ei voi väestönkasvua juhlia itsestään selvyytenä, kaupunkiimme muuttaa nimenomaan lapsiperheitä. Tämä aiheuttaa positiivisen ongelman eli täytyy olla riittävästi tilaa kouluissa ja päiväkodeissa. Päiväkotipuolella on yksityinen sektori ajanut itsensä mukavasti sisään, ja helpottaa kovasti kaupungin paineita siihen suuntautuvaan rakentamiseen. Olemme selvitelleet palvelusetelin käyttöönottoa, joka entisestään kannustaisi käyttämään yksityisiä päiväkotipalveluita ja avaisi tasapuolisen mahdollisuuden kaikille perheille.

Antinkankaan oppilaat ja henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä uuteen kouluunsa, ja hieno se onkin. Ensi vuonna käynnistyvät Vihannin ja Saloisten koulujen rakentamiset. Vihannissa rakennetaan myös uutta vanhusten palvelutaloa, ja tällä varmistetaan, että jatkossakin siellä saadaan vanhusten hoitoa lähipalveluna.

Työllisyysnäkymät ovat varsin hyvät. Ferrovanin vanadiinitehtaan rahoitus on varmistumassa ja Laivan kultakaivoksen rekrytointi alkaa olla loppusuoralla. Hanhikivellä rakentaminen jatkuu ja hanke etenee, vaikka rakentamislupapäätöksen saaminen siirtyikin ensi vuoden loppupuolelle. Lähitulevaisuudessa Raahessa on työpaikkojen määrä lisääntynyt 1000:lla ja se tarkoittaa kerrannaisvaikutuksena jopa 3000 uutta asukasta.

Raahen tärkeimmällä työllistäjällä SSAB:lla menee hyvin, ja silloin Raahellakin menee hyvin. Hienoa mainetta maailmalla ovat saavuttaneet konepajoistamme TeVo sukelluspallollaan ja Miilukangas erikoisterästuotteillaan.

Edelleen Raahessa rakennetaan uutta. Pikkulahden alue alkaa olla valmis. Pyhtilän alue on kokenut melkoisen mullistuksen, ja sieltä löytyy paitsi melkoinen määrä uusia taloja, myös ihan oma liikenneympyrä, jota koristaa teräksestä tehty Pattijoen vaakunan viljan tähkä. Uusia alueita on tulossa kaavoitukseen Ruottalon pohjoispuolelta ja tarkasteluun ovat tulossa Santaholman läheisyydessä oleva Pirttiniemi ja Varvin tien varressa Miilukangasta vastapäätä oleva alue. Myös vanhojen kaava-alueiden tyhjistä rakentamattomista tonteista yritetään päästä eroon alennusmyynnillä.

Valtuusto saa maanantaina nähtäväkseen esityksen optimiorganisaatiosta. Verrattuna muihin saman kokoisiin kaupunkeihin Raahen kaupungin palveluksessa on paljon työntekijöitä. Optimimalliin siirrytään joustavasti hyödyntäen luonnollista poistumaa ja siten, ettei määräaikaisia työsuhteita jatketa.

Vanhan Raahen kehittämistyöryhmä on työskennellyt tämän vuoden ajan. Tähän astisia saavutuksiamme ovat muun muassa Patalan ja Hansan kiinteistöjen poistaminen myytävien kiinteistöjen listalta. Valtuusto kävi pari viikkoa sitten periaatekeskustelun kaupungin omistamista kiinteistöistä, ja sen myötä päätettiin erottaa omalle listalleen muutamat kaupungin omistamat kiinteistöt vanhassa Raahessa ja omalle listalleen muut myytävät kiinteistöt. Olemme myös tyytyväisiä, että kaupunki lähti tukemaan perinnemestarin palkkaamista maksamalla puolet palkkakustannuksista. Toivomme perinnemestarin työpanosta erityisesti eri rahoituskanavien löytämiseen ja avustusten hakemiseen kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnostamiseksi. Tärkeää on myös vanhan kaupungin asukkaiden neuvominen konkreettisessa korjaamisessa ja avustushakemusten täyttämisessä.

Keskeisimpiä historiallisia kiinteistöjä on maalattu ja työ jatkuu. Tarvitaan määrätietoista työskentelyä kiinteistöjen kunnon toteamiseen ja kunnostussuunnitelman tekemiseen. Valtuuston kokouksessa kuultiin hyviä ideoita, mitä kaupungin omaa toimintaa voisi olla näissä vaikeasti yksityisille myytävissä mutta kulttuurihistoriallisesti merkittävissä kiinteistöissämme.

Valtuusto niin ikään evästi käymään keskustelun Kummatti Oy:n kanssa, jonka omistuksessa ovat esimerkiksi Kiesvaaran ja Fontellin talot Pekkatorilla. Sympatiaa valtuutetuilla löytyy, mutta löytyykö kunnostukseen ja muuhun työskentelyyn vaadittavia euroja, jää nähtäväksi. Kehittämistyöryhmä kävi vierailulla Raumalla ja toi tullessaan siellä hyvin toimivia ideoita vanhan kaupunginosan elävöittämiseksi ja rakennuskannan säilyttämiseksi.

Teollisuuskaupunki Raahe on parantanut hienosti mainettaan. Lähdimme muutama kuukausi sitten mukaan hiilineutraaliin kaupunkiin tähtäävään Hinku-hankkeeseen ja pärjäsimme heti kisassa mainiosti – kiitos SSAB:lta johdettavan kaukolämmön ja kaupunkiimme rakennettujen tuulivoimaloiden. SSAB ja sitä edeltänyt Rautaruukki ovat luoneet pitkäjänteisellä toiminnallaan toisenlaisen ympäristön, mitä se oli meidän lapsuudessamme ja nuoruudessamme. Ilmanlaatu on niin hyvä, ettei uskoisi asuvansa terästehdaskaupungissa.

Hyvä Vanha Raahe -yhdistyksen väki!

Jo vuosien ajan olette tavallisimmin kokoontuneet kesäiseen Raaheen Pekanpäivien aikaan. Muutaman vuoden ajan Raahen hankekeskus on järjestänyt uusia tilaisuuksia ja tapahtumia ympäri vuoden totuttaen raahelaiset ja toispaikkakuntalaiset laadukkaaseen ohjelmatarjontaan. Tervetuloa seminaarin alueelle joulutorille tai kevättalvella Puluvärkki Ice- tapahtumaan. Viimetalvinen Elixir- vapaa-ajanohjelma teki Raahea tunnetuksi myös talvimatkailukaupunkina.

Ensi vuosi on Raahen juhlavuosi, sillä kaupunkimme täyttää loppuvuodesta 370 vuotta. Juhlavuoden toimikunta suunnittelee teemaan sopivia tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin olette lämpimästi tervetulleita.