Viihdytkö työssäsi?

Viihdytkö työssäsi?

Lomalla ladataan akkuja. Silloin tehdään kaikkea sellaista kivaa, mitä arjen aherruksessa on haaveiltu tehtävän. Loma antaa myös etäisyyttä miettiä suhdettaan omaan työhönsä: elänkö ja teenkö työtä lomia varten vai onko elämää myös lomien välissä. Mitä sisältöä saan työstä elämääni, onko se pakkopullaa vai keskimäärin mielekästä, koska kaikissa töissä on hyviä ja huonoja päiviä.

On tärkeää saada oikeudenmukainen korvaus tehdystä työstä ja etenkin sellainen, että sillä elää. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että suurelle osalle ihmisiä työssä viihtymisen syy koostuu aivan muista tekijöistä kuin palkasta.

Työssä viihtymiseen ja työssä jaksamiseen vaikuttava tekijä on työpaikan hyvä ilmapiiri, joka muodostuu hyvästä johtamisesta ja siitä, että työntekijät pystyvät vaikuttamaan omaan työhönsä. Nyt kun vanhusten hoitoala on ollut suurennuslasin alla ja yleinen kuva on siellä työssäviihtymättömyys, työvoimapula ja hoitajien korkea sairastavuus, olen tavannut myös työpaikkaansa tyytyväisiä hoitajia.

Yhteinen nimittäjä heidän työssä viihtymiseen on ollut johtoportaan ja alaisten tasavertaisuus työaikoja ja työnkuvaa suunniteltaessa. Hoitajat eivät eristäytyneet mummoista ja vaareista, vaan söivät heidän kanssaan ja osallistivat seniorit kotitaloustöihin. Näillä työpaikoilla oli kiva tulla töihin, siellä olivat alhaiset sairaspäivätasot ja päästiin eläkkeelle täysin palvelleena.

Esimiehen luottamus ja arvostus johdettaviaan kohtaan on tärkeää. Minulla on kokemusta pääasiassa hyvistä esimiehistä. Hyvä esimies luottaa sanoin ja teoin alaisiinsa. Hyvä esimies ei perusta hovia vaan on tasapuolinen ja kuunteleva kaikille. Hän osaa ottaa huomioon alaisensa elämäntilanteen ja on joustava. Aikuiset fiksut työntekijät loukkaantuvat kyttäämisestä. Ikävä asenne johtaa siihen, ettei työntekijäkään halua joustaa silloin, kun se olisi toivottavaa. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

Nykyhallitus edistää paikallista sopimista tällä eduskuntakaudella. Tämä on yksi keino nostaa työllisyyttä. Paikallisen sopimisen perustana on luottamus. Työntekijät ja yritys muodostavat symbioosin, jossa myötäeletään yhdessä suhdanteita. Palkassa joustaminen on huonoina aikoina henkilöstön vastaantulo, jotta yritystoiminta ei pääty palkkasaataviin. Kriisin mentyä ohi, on työntekijällä edelleen työpaikka ja taskussa myös palkkio joustamisesta.

Tavoiteltaessa parempaa työllisyysastetta on panostettava entistä enemmän nykytyöllisten työssä jaksamiseen. Pakko on huono konsultti pyrkimyksissä pitempiin työuriin.