Varautuminen osaksi opetussuunnitelmaa

Pärjäätkö kolme päivää, jos sähköt menevät poikki ja olet saarroksissa muusta maailmasta? Me maaseudulla asuvat olemme tottuneet varastoimaan elintarvikkeita jonkin verran muutenkin, sillä lähimpään kauppaan on yleensä useita kilometrejä eikä sinne noin vain kipaista, jos joku sattuu loppumaan. Aika monella meistä on myös varalämmitysjärjestelmä, yleensä puulla lämpiävät leivinuunit, jos myrsky kaataa puun sähkölinjan päälle.

Me nykyihmiset olemme oppineet luottamaan siihen, että yhteiskuntamme eri järjestelmät toimivat. Sähköä saa töpselistä, junat kulkevat aikataulussa ja ruokakaupan hyllyt notkuvat elintarvikkeista. Varautuminen pahan päivän varalle tuntuu kansalaiskyselyissä olevan ainakin kaupunkilaisille vieras asia, vaikka käytännössäkin on nähty, että sähkön- ja vedenjakelukriisit voivat koskettaa myös kaupungissa asuvia. Elintarviketeollisuuslakko, karppaushysteria tai kuljetusten häiriintyminen tyhjentävät todistetusti kaupan hyllyt muutamassa päivässä elintarvikkeista. Marttojen tai Suomen Pelastusliiton ohjeistama pieni mutta monipuolinen kotivara pelastaa tuolloin puuduttavalta ruokavaliolta.

Kuulun siihen ikäluokkaan, jolle peruskouluikäisenä opetettiin kansalaistaitoa. Peräänkuulutan tämän sillisalaatin kaltaisen oppiaineen palauttamista opetussuunnitelmaan. Varautumista pystyy opiskelemaan kaiken ikäisenä omalle kypsyystasolle sopivilla asioilla. Peruskouluikäisille on tärkeää oppia liikkumaan oikeassa liikenteessä ja myös verkkoliikenteessä, jotta ei tule yllätetyksi kaikessa viattomuudessaan. Medialukutaidon kehittäminen kaikissa ikävaiheissa vähentää alttiutta joutua hybridivaikuttamisen uhriksi.

Toisen asteen opiskelijoille voisi opettaa taitoja, miten olla avuksi yhteisölleen mahdollisen kriisin tullen. Kuten sota-aikana sotilaspojat ja pikkulotat olivat tarpeellinen apu kotirintamalla, pystyvät täysi-ikää lähestyvät nuoret olemaan aidosti avuksi, kun heillä olisi harjoiteltuina taidot antaa ensiapua tai selvitä kolmesta vuorokaudesta ilman sähköjä. Uskon, että varautumiskurssi opettaisi tarpeellisia selviytymistaitoja muutenkin elämään ja sitouttaisi paremmin osaksi yhteiskuntaa.

Varautuminen on sama asia kuin olla kaukaa viisas. Suomalaisen yhteiskunnan kokonaisvarautuminen nojaa kansalliseen yhtenäisyyteen ja uskottavaan puolustukseen, jonka pönkänä on vahva maanpuolustustahto.

Nuorten maanpuolustustahdon ylläpitämiseen kannattaa satsata. Vakavin yhteiskuntaamme uhkaava sisäinen vaara liittyy syrjäytymiseen. On inhimillisesti tärkeää mutta myös järkevää pyrkiä pitämään kaikki mukana yhteiskunnassamme.