Vanhat kattilat vaihtoon

Öljylämmitys on ollut jollekin maailmanajalle monella tapaa toimiva lämmitysvaihtoehto. Silloin öljy oli halpaa eikä ympäristöarvoista juurikaan piitattu. Jo pitkän aikaa öljylämmityksestä on pyritty kuitenkin pois sen kalleuden mutta myös tiedostavamman ympäristöajattelun vuoksi.

Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen ei ole mikään pikku juttu. Se maksaa ja siksipä sen muuttamiseksi ei ole kaikilla ollut yhtäläisiä mahdollisuuksia, vaikka haluja olisikin ollut.

Pääministeri Marinin hallitus on sitoutunut vähentämään asumisesta koituvia hiilidioksidipäästöjä. Jotta mahdollisimman monella vanhan öljykattilan omistajalla olisi motivaatiota öljylämmityksestä luopumiseen, on vaihtoa suunnitteleville tarjottu mahdollisuus hakea EU-rahaa.

Avustus pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamiseksi ja korvaamiseksi muilla lämmitysmuodoilla koskee yksityishenkilöitä ja kuolinpesiä, jotka omistavat pientalon (omakotitalo tai paritalo) tai pientalossa sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Mikäli pientalon omistaa usea henkilö, on hakijalla oltava valtakirja jokaiselta omistajalta, myös puolisolta. Hakijan tai valtakirjan antaneiden ei tarvitse itse asua pientalossa.

Ehtoja avustuksen saamiseksi on jonkin verran. Avustusta ei voida myöntää, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta, ja jos kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan asunto-osakeyhtiön maksettavaksi.

Avustuksen määrä on 4000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään maalämpöpumppuun, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön. Jos siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin, avustuksen määrä on 2500 euroa.

Avustusta myönnetään niille hankkeille, joiden kustannukset ovat syntyneet kesäkuun 2020 jälkeen. Nyt kannattaa olla reippaasti liikkeellä, jos asia on ajankohtainen, sillä avustusta voi hakea niin kauan, kuin siihen osoitetut määrärahat riittävät. Avustukseen varatut määrärahat, kansallinen ja EU-raha yhteensä 65 miljoonaa euroa, riittävät yhteensä noin 26 000 öljylämmityksen vaihtajalle.

Muutaman kuukauden kokemuksella voidaan jo todeta, että mahdollisuus hakea avustusta lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen on otettu ilolla vastaan ja se on ollut suosittua. Moni on varmasti miettinyt pitkään, voisiko ottaa ratkaisevan askeleen kohti jotain edullisempaa ja päästöttömämpää lämmitysjärjestelmää. Tämän kaltaisilla kannustimilla voidaan ottaa askel kohti ympäristöystävällisempää maailmaa ja pitää kaikki mukana.
Kalajaska 6.5.2022