Työ on tärkeä asia myös vammaiselle ihmiselle

Eräs iäkäs isä kirjoitti minulle kirjeen, jossa hän kertoi aikuisesta, kehitysvammaisesta pojastaan. He kävivät päivittäin keskustelua siitä, miten vammaisen elämä eroaa muiden ihmisten elämästä. Sellainenkin asia kuin työn tekeminen on vammaiselle ihmiselle vaikeaa. Ei siksi, etteikö moniin tehtäviin pystyisi tai kykenisi, vaan siksi, koska työllistymisen kynnys on ylitsepääsemättömän korkea.

Isä oli surullinen nähdessään pojan kärsivän arvottomuuden tunteesta. Ison perheen sisarukset olivat kaikki töissä ja puhuivat työasioista.

Jokainen haluaa kuulua joukkoon. Myös vammaisilla on oikeus työn tekemiseen. Sitä paitsi maailma on täynnä tekemätöntä työtä, jota osatyökykyinen pystyy hyvin tekemään.

Ongelmana vammaisten paremmalle työllistymiselle ovat olleet tiedon puute ja ennakkoluuloiset asenteet.

Olen todella iloinen siitä, että Marinin hallitus jatkaa Sipilän hallituksen aloittamaa työtä osatyökykyisten työmarkkina-aseman vahvistamiseksi. Juha Sipilä esitti aikoinaan muun muassa erillistä, osatyökykyisille suunnattua työvoimatoimistoa. Samoin hänen kaudellaan toteutettiin kärkihanke osatyökykyisten työelämän parantamiseksi. Nyt pöydällä olevat ehdotukset on niille suoraa jatkoa.

Keväällä julkaistiin tullin pääjohtaja Hannu Mäkisen johdolla tehty selvitys, jossa ehdotettiin Suomeen perustettavaksi Ruotsin Samhall-yhtiön kaltainen yhtiö osatyökykyisten työllistämiseksi ja tueksi.
Välityömarkkinatoimijat tarjoavat jo nyt työtä ja työllistymistä edistäviä palveluja yli 30 000 osatyökykyiselle henkilölle vuodessa. Ne toimivat sekä matalan kynnyksen väylänä kohti avoimia työmarkkinoita että pitkäkestoisten, tuettujen työpaikkojen tarjoajina. Ruotsin mallin mukaisesti toimiva yhtiö toisi osatyökykyiset ja yritykset nykyistä paremmin yhteen. Parhaimmillaan uusia työllisiä tulisi useita tuhansia lisää.

Osatyökykyisten työpalvelujen kehittäminen oli esillä kevään kehysriihessä ja on osa hallituksen ensi syksyn työllisyystoimia. Oppositio on kritisoinut, että tämä osa työllisyystoimia lisää valtion menoja.

Lyhyellä tähtäimellä näin onkin. Isommassa kuvassa näkyy kuitenkin vammaisten ja heidän läheistensä elämän laadun parantuminen, ja se on tärkeämpää tälle hallitukselle.

Julkaistu 22.7.2021 Siikajokilaaksossa