Tärkeitä panostuksia valtion budjetista Pohjois-Pohjanmaalle

Raahelaiset kansanedustajat Katja Hänninen (vas.) ja Hanna-Leena Mattilla (kesk.) ovat tyytyväisiä siitä, että Pohjoinen Satamatie Himangalla saa ensi vuoden budjetista rahoitusta 400 000 euroa. Molemmat kansanedustajat ovat jättäneet asiasta talousarvioaloitteen. Rahoituksella pystytään merkittävästi parantamaan alueen liikenneturvallisuutta.
– Pohjoinen Satamatie on vilkkaasti liikennöity, mutta varsin kapea. Kevyt liikenne ja jalankulku joutuvat osalla tieosuutta jakamaan saman tilan auto- ja raskaan liikenteen kanssa. Tämä altistaa tien käyttäjät vaaratilanteille. Vaaratilanteita onkin ollut viime vuosina useita, Hänninen sanoo.
Myös edustaja Mattila on tyytyväinen, että himankalaisten pitkäaikainen kevyenliikenteen hanke päästään nyt aloittamaan.

– Alueella on kesäaikana paljon kesämatkailijoiden tuomaa liikennettä sekä teollisuustoiminnasta johtuvaa liikennettä, joten turvallisuus vahvistuu hankkeen toteutumisen myötä, Mattila sanoo.

Myös muita Pohjois-Pohjanmaan tärkeitä liikennehankkeita saadaan edistettyä ensi vuonna valtion budjetista osoitetun rahoituksen turvin. Näitä on esimerkiksi 200 000 euron panostus valtatie 20:n kääntymiskaista- ja pysäkkijärjestelyihin Pudasjärvellä sekä 750 000 euroa Ylivieskaan Kaisaniemenkadun liittymä- ja alikulkujärjestelyihin, mitkä ovat myös liikenneturvallisuuden kannalta hyvin tärkeitä parannuksia.
Tiehankkeiden lisäksi kansanedustajat ovat iloisia myös esimerkiksi Limingan lintutornien saamasta 90 000 euron rahoituksesta, joka käytetään lintutornien kunnostamiseen.

Julkaistu Raahen Seudussa 16.12.2022