Talousarvioaloitteita turvallisuus edellä

Raahelaiset kansanedustajat Hanna-Leena Mattila (kesk.) ja Katja Hänninen (vas.) jättivät määräaikaan mennessä kuusi yhteistä talousarvioaloitetta.

Mattila ja Hänninen esittävät lisättäväksi valtion vuoden 2023 talousarvioon 400 000 euroa Himangan Pohjoisen Satamatien jalankulku – ja pyöräilyväylän rakentamiseen. Kyseinen maantie 1803 on vaarallinen jalankulkijoille ja pyöräilijöille vilkkaan autoliikenteen vuoksi. Alue on aktiivisesti kehittyvää asuin- ja virkistysympäristöä, jonka tuntumassa on Hätälä Oy:n kalanjalostuslaitos.

Kansanedustajat esittävät kotikaupunkiinsa Raaheen 600 000 euron määrärahaa Mattilanperäntien (maantie 18565) ja 200 000 euron määrärahaa Jokelantien (maantie 18585) parantamiseen. Kummatkin ajotiet ovat painautuneita ja reikiintyneitä eikä kuivatus toimi kunnolla. Teiden kunnostaminen parantaisi käytettävyyttä ja liikenneturvallisuutta, sillä asuntoalueille suuntautuvan liikenteen lisäksi ajotietä käyttävät kymmenet raskaan liikenteen ajoneuvot päivittäin.

Mattila ja Hänninen esittävät Raaheen myös 470 000 euron määrärahaa tuulivoimakuljetuksille tarpeellisten maantieliittymien leventämiseen. Raahen satamasta lähtee tuulivoimakuljetuksia kaikkialle maakuntaan ja myös Lappiin. Levennykset edistäisivät liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä kasitiellä. Viisi leventämistä vaativaa maantien tasoliittymää sijaitsee Raahen keskustan eteläpuolella maantiellä 8102 Lapaluodontie, maantiellä 18582 Rautaruukintie, maantiellä 18282 Satamajärventie ja valtatiellä 8 Satamajärventien ja Koksaamontien liittymissä.

Edustajat pitävät tärkeänä esittää 2 500 000 euron määrärahaa Oulaisten ja Pyhänkosken väliselle tielle (maantie 7890) sekä 250 000 euron määrärahaa Pyhäjoen Pirttikosken tielle (maantie 7891).

Eduskunta käsittelee talousarvioaloitteita joulukuussa vuoden 2021 talousarviosta päätettäessä. Jakovaraa on tälle vuodelle varattu 50 miljoonaa euroa, josta tie- ja väylähankkeisiin on perinteisesti osoitettu puolet.

Julkaistu Raahen Seudussa 30.9.2023