Avainsana: koulumatka

  • Toisen asteen lähikoulu hyödyttäisi erityisesti maaseutunuoria

    Muutama viikko sitten keskustan suulla tehtiin esitys toisen asteen lähikouluista. Ajatuksen ytimenä on kannustaa ammattiin opiskelevaa nuorta hyödyntämään oman paikkakunnan lukiota tai kansanopistoja yleissivistävien aineiden opiskeluun. Ehdotukseen liittyy vahvasti nuoren yksilön henkistä kasvua tukeva näkökulma sekä alueellista lukio -ja kansanopistoverkkoa vahvistava näkemys. Maaseutupaikkakuntien nuoret ovat usein tilanteessa, että joutuvat lähtemään toiselle paikkakunnalle toisen asteen kouluun.…