Suojaa ja työtä ukrainalaisille

Miljoonat ihmiset – lähinnä naiset ja lapset – ovat paenneet Ukrainasta taistelujen alta Euroopan maihin. Sota Ukrainassa vaikuttaa monella tapaa myös Suomeen ja tulee näkyväksi esimerkiksi pakolaisjoukkojen muodossa.

On hyvä, että sisäasiainhallinnon viranomaiset niin Suomessa kuin muissa Euroopan Unionin jäsenmaissa ovat varautuneet suureen tulijoiden määrään nopeassa ajassa. Unionissa käyttöön otettu tilapäisen suojelun direktiivi helpottaa viranomaiskäsittelyä ja antaa Ukrainasta tuleville pakolaisille suojelustatuksen nopeasti verrattuna tavanomaiseen turvapaikkamenettelyyn. Tilapäisen suojelun mekanismilla annettu suojelupäätös on voimassa vuoden, mutta tilanteen muuttuessa Ukrainassa suuntaan tai toiseen, voidaan lupaa jatkaa tai päättymistä aikaistaa EU-tasolla.

Suojelu tarkoittaa oikeutta vastaanottopalveluihin ja työntekoon. Tällöin suojeltu henkilö saa tarvittaessa majoituksen, terveydenhuollon palvelut ja välttämättömiksi arvioidut sosiaalihuollon palvelut. Asumisen voi järjestää myös itse. Olisikin hyvä, jos isojen vastaanottokeskusten sijaan, olisi mahdollisuus asumiseen kodinomaisemmissa paikoissa.

Pidän todella hyvänä suojelustatuksen sisältämää oikeutta työntekoon. Työnteko hyödyttää kaikkia osapuolia, sillä Suomi tarvitsee erilaisia osaajia ja ukrainalaiset pakolaiset järkevää tekemistä ja toimeentuloa. Mielekäs tekeminen auttaa pääsemään sisälle jokapäiväiseen elämään ja on varmasti terapeuttistakin sodan aiheuttamien traumojen työstämisessä.

Suomen maatalous on hyötynyt jo jonkin aikaa tuhansista ukrainalaisista maataloustyöntekijöistä, joista osa tekee maataloustöitä maassamme ympäri vuoden mutta joista merkittävä osa on tullut töihin vasta keväällä kylvötöiden alkaessa. Tämä kevät on erilainen, sillä monet maataloustyöläiset ovat vaihtaneet talikot aseisiin ja ovat jääneet puolustamaan omaa isänmaataan Ukrainaa.

Toivoa sopii, että tilapäisen suojelun mahdollistama työnteon oikeus helpottaa osaltaan maatalouden kausityövoiman tarvetta. Nyt pitää jokaisen maan vahvistaa omaa huoltovarmuutta esimerkiksi ruokatuotannon osalta. Jo nykyisen tason säilyttäminen vaatii melkoisen määrän ulkomailta tulevaa lisätyövoimaa, ja ruokatuotantoa mahdollisesti lisättäessä työvoiman tarve vaan kasvaa.

Tälle ajalle on tyypillistä ääripäinen ajattelu. Ilmiö pätee myös maahanmuuttokeskusteluun. Keskusta ei edusta tässäkään joko Rajat auki- tai Rajat kiinni- ajattelua, vaan kannattaa inhimillistä ja järkevää maahanmuuttopolitiikkaa.

Näinä aikoina, kun suuretkin ihmisvirrat saattavat lähteä liikkeelle, on maahanmuuton oltava hallittua. Aidosti hädänalaisille, kuten Putinin maastaan julmasti pois ajamille ukrainalaisille sotapakolaisille, haluamme antaa turvaa ja ne, joille turvan myöntäminen ei ole perusteltua, pitää pystyä käännyttämään pois.
Rantalakeus ja Pyhäjokiseutu 5.4.2022