Sukupuoli ei ole mielipidekysymys

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa keskustan ryhmä esitti translain hylkäämistä sen esitetyssä muodossa.
Nimittäin toisin mitä hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin, hallituksen lakiesitykseen ei sisältynyt edellytystä kokemuksen pysyvyydestä. Sukupuolen voikin muuttaa pelkästään omalla ilmoituksella kuinka monta kertaa tahansa. Toisin mitä neuvotteluissa sovittiin, ei edellytetä myöskään perusteltua selvitystä eli lääkärin antamaa lausuntoa.
Pahoin pelkäämme, että esitetyssä muodossaan laki mahdollistaa epätarkoituksenmukaisesti väärinkäytöksiä. Nykyisessä muodossaan laki mahdollistaa, että juridisesti sukupuolensa naiseksi ilmoittanut henkilö, jolla on kuitenkin täysin biologisesti miehen ominaisuudet, voi mennä tytöille ja naisille tarkoitettuihin tiloihin tirkistelemään tai tekemään jotain vielä sopimattomampaa.
En pidä tarkoituksenmukaisena, että enemmistö ihmisiä, tässä tapauksessa periaatteessa kaikki tytöt ja naiset altistetaan epäsopivan käytöksen kohteeksi, koska liian laveaksi muotoiltu, pienen vähemmistön oikeuksia edistävä laki mahdollistaa rikollisella mielellä varustetun henkilön käyttämään sitä hyväkseen edellä kuvatulla tavalla.
Tämä oli itselleni ylitsepääsemätön kynnys hyväksyä laki. Minusta olisi tämän kaltaiset porsaanreiät pitänyt pystyä tukkimaan, vaikka niiden hyväksi käyttäminen olisikin vähäistä. Maailmalta on näyttöä, että esitetyssä muodossa oleva laki mahdollistaa edellä kuvatun kaltaisen väärinkäytöksen.
Keskustan valiokuntaryhmän mielestä sukupuolen kokemuksen pysyvyyttä olisi edelleen pitänyt olla arvioimassa lääkäri.
Asiantuntijakuulemisissa kävi ilmi, etteivät kaikki vähemmistöjä edustavat kuultavat suinkaan pitäneet lakiesitystä heidän ryhmäänsä kuuluvien etujen mukaisena.
Se, että keskustan valiokuntaryhmä ei kannattanut translakia esitetyn mukaisena, ei tarkoita, ettemmekö suhtautuisi kunnioituksella niihin ihmisiin, jotka kokevat epävarmuutta oman sukupuoli-identiteettinsä kanssa tai kokevat kuuluvansa toiseen sukupuoleen.
Meille on kristallinkirkasta se, että lainsäädännössä tulee huomioida luonnontieteelliset tosiasiat, kuten että sukupuoli määräytyy lähtökohtaisesti geenien perusteella eikä se ole pelkästään henkilön mielipidekysymys.