Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus mahdollistaa päivystyksen jatkumisen Raahessa

Raahelainen kansanedustaja Hanna-Leena Mattila (kesk.) on tyytyväinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskeviin neuvotteluihin. Yli kymmenen vuotta tehty uudistus on nyt eduskuntakäsittelyä vaille valmis, sillä hallitusryhmät ovat jo päässeet sopuun keskeisistä asiakohdista. Mattila lausuu ison kiitoksen keskustan neuvottelijalle puolueen puheenjohtaja Annika Saarikolle. Hän sai neuvoteltua uudistukseen useita keskustalaisille tärkeitä ja Raahea hyödyttäviä ratkaisuja.

Uudistuksen tavoitteena on tasa-arvoiset, toimivat arjen palvelut koko maassa. Uusi maakuntapohjainen rahoitusmalli antaa leveämmät hartiat palveluiden tuottamiseen. Tehty ratkaisu mahdollistaa myös jatkossa yrityksille ja järjestöille sosiaali- ja terveyspalveluissa vahvan roolin julkisen sektorin kumppanina.

Mattila iloitsee erityisesti kirjauksesta, jossa hyvinvointialue eli maakunta voisi hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista varten tarvittavaa työvoimaa ja käyttää henkilöstövuokrausta. Työvoimaksi hankittua ja vuokrattua henkilöstöä voisi käyttää myös terveydenhuollon ympärivuorokautisessa päivystyksessä hyvinvointialueen omaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä täydentävästi. Tätä laajempi hankitun ja vuokratun työvoiman käyttö ympärivuorokautisessa päivystyksessä olisi sallittua tilapäisesti tai henkilöstön saatavuusongelmissa.

Raahessa tämä mahdollistaa ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen jatkumisen vuokra- ja virkalääkäreiden yhteistoiminnalla.

Mattila on myös tyytyväinen, että uudistuksen myötä saavat hoito- ja hoiva-alan ja sosiaalipalvelujen ammattilaiset läheisineen varmuutta tulevasta. Sote-ratkaisu antaa heille mahdollisuuden keskittyä palvelujen tuottamiseen ja niiden kehittämiseen.

Hallitus viimeistelee lakiesityksen lopulliseen muotoon lainsäädännön arviointineuvoston palautteen jälkeen. Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa joulukuun 2020 alussa. Kokonaisuuden voimaantulo vaatii eduskunnan hyväksynnän.