Sinisilmäisyys ruokkii hybridivaikuttamista

Suomalaiset ovat toistuvasti kuulleet tämän kevään aikana hybridivaikuttamisesta. Hybridiuhissa on kyse pahantahtoisesta, valtiolliselta taholta tulevasta ulkoisesta vaikuttamisesta, jolla pyritään eri keinoja yhdistelemällä vaikuttamaan toiseen maahan. Hybridivaikuttamisessa isketään kohteeksi valitun valtion haavoittuvuuksiin, ja se pyritään tekemään mahdollisimman peitellysti.

Hybridivaikuttaminen hyödyntää perinteisiä ja uusia vaikuttamisen keinoja, joissa on valjastettu käyttöön politiikka, psykologia, teknologia, talous, humanitaariset ja sotilaalliset resurssit. Tyypillistä on informaatiovaikuttaminen ja psykologinen vaikuttaminen avainhenkilöihin sekä sisäisten konfliktien ruokkiminen. Informaatiovaikuttaminen sisältää yleensä tahallisesti harhaanjohtavan tiedon levittämistä ja suoria kyberhyökkäyksiä.

Hybridivaikuttamista tapahtuu muuallakin kuin verkossa. Termin alle kuuluvat myös sotilaallinen uhittelu sekä toistuvat ja tahalliset rajaloukkaukset.

Hybridisodankäynti käsittää aseellisen ja aseettoman sodankäynnin. Rajat sodan alkamiselle ovat sumentuneet, kuten nähtiin Ukrainassa vuosina 2014–2022. Maa voi olla rauhantilassa perinteisen sodankäynnin suhteen, mutta samaan aikaan siihen voi kohdistua merkittäviä hybridisodankäynnin menetelmiä, kuten vaikuttamista vaaleihin, mitä nähtiin USA:n presidentinvaaleissa vuonna 2016 Venäjän toimesta.

Tavallinen kansalainen voi torjua hybridiuhkia huolehtimalla omasta tietoturvallisuudesta. Jo salasanojen säännöllinen vaihtaminen ja eri salasanojen käyttö työpaikalla ja vapaa-ajalla auttavat. Välinpitämättömyys ja sinisilmäisyys ruokkivat hybridivaikuttamista.

Somessa on paljon hyvää mutta myös vaaransa. Siellä on tärkeää muistaa työhön liittyvät vaitiolovelvollisuudet ja vastuut. Sama koskee myös tiedon levittämistä ja uudelleen jakamista. Kannattaa tarkistaa, löytyykö sama uutinen muualta, suurten uutistoimistojen uutisvirrasta, sillä informaatiovaikuttaminen tähtää nimenomaan perättömän uutisen eteenpäin levittämiseen.

Eduskunnassa päivitetään parhaillaan valmiuslakia lisääntyneen hybridiuhan johdosta. Siihen ehdotetaan lisättäväksi uusi poikkeusoloperuste, joka kattaisi erilaisia hybridiuhkia kuten vaikutusyrityksiä julkiseen päätöksentekokykyyn, kriittiseen infrastruktuuriin, rajaturvallisuuteen sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Myös laajamittainen välineellistetty maahantulo, mitä näimme Puolan rajalla Valko-Venäjän toimesta, voisi yksinään tai yhdistettynä muiden vaikuttamistoimenpiteiden kanssa muodostaa uuden poikkeusolon.
Raahen Seutu 13.6.2022