Sähkötukea myös maatiloille

Sähkön hinnan noususta aiheutunut kriisi koettelee nyt kaikkia. Kotitalouksille on jo kehitetty sähkön arvonlisäveron alennus, verottajalta erikseen haettava ja kotitalousvähennykseen rinnastettava sähkövähennys sekä pienituloisille kohdennettu Kelan kautta haettava sähkötuki. Lisäksi on tulossa talvikuukausien sähkölaskua huojentava kertakorvaus, jonka eduskunta saa käsiteltäväkseen kohtapuolin.

Korkea sähkön hinta on iskenyt myös muualle yhteiskuntaan. Yrityspuolella ovat kohonneista hinnoista kärsineet paljon energiaa käyttävät perusteollisuus ja ravintola-ala. Maataloudessa sähköä kuluu eniten kasvi- ja lypsytiloilla.

Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK esitti jo syksyllä vetoomuksen, että maatalous täytyy myös huomioida sähkökriisin aikana. Suoralla kustannustuella voitaisiin kompensoida sähkön hinnannousu, ja tuki saataisiin niille maatiloille, jotka sitä nimenomaan tarvitsee.

Kotimainen ruuantuotanto on huoltovarmuuden kulmakivi. Jos meiltä loppuvat tuottajat, loppuu meiltä kotimaassa tuotettu ruoka ja olemme riippuvaisia muualta tuodusta. Kuka voi olla vielä tietämätön, mikä hätä maataloudessa vallitsee? Eduskuntapuheita kuunnellessa maatalous on kuitenkin useamman puolueen mielestä syy ilmastonmuutoksen ja päästöihin.

On ilahduttavaa, että maatalouden kriisiin ovat havahtuneet nyt myös muut hallituspuolueet. Hallituksen maataloudelle suuntaamista sähkö- ja lannoitetuista päästiin vihdoin sopuun. Asiaa koskeva lausunto lähti pikaiselle lausuntokierrokselle, joka päättyy 17.1.

Esityksessä sähkötuen kynnysarvoksi asetetaan 15 senttiä kilowattitunnilla ja ylärajaksi 40 senttiä. Sen väliin jäävästä 25 sentistä korvataan 40 prosenttia. Kulutus otetaan vuoden 2021 määrästä ja korvattava väli on viime vuoden lokakuun alusta tämän vuoden maaliskuun loppuun. Siltä osin kuin viljelijä saa sähköstä yksityistalouden tukea, se vähennetään maatalouden tuesta.

Lannoitteista tehdyssä tukiesityksessä korvattava hintaväli on 600–900 euroa tonnilta. Tällä välillä korvataan 45 prosenttia. Korvausväli on viime vuoden kesäkuun alusta tämän vuoden huhtikuun loppuun. Alin tukiraja on 1000 euroa tilaa kohden ja yläraja 35 000 euroa tilaa kohden.

Kiirettä pitää, että tukipaketti saadaan seuraavaan lisätalousarvioon. Ja kiire on muutenkin, sillä miljoonainvestoinnit ja kohonneet tuotantokustannukset ahdistavat heikon kannattavuuden elinkeinoa.

Jo huoltovarmuuden vuoksi maatalouden asian pitäisi olla kaikkien puolueiden yhteinen asia. Sen päätyessä puoluepolitikoinnin välineeksi kärsijöinä ovat tuottajat ja lopulta myös Suomen kansa.

Julkaistu Kalajaskassa 18.1.2022