Rennosti raitis

Suomalainen elämänmeno on ollut niin pitkään alkoholin marinoimaa, että sellaisia henkilöitä, jotka ovat julkisesti ilmoittaneet olevansa raittiita muista kuin terveydellisistä tai vakaumuksellisista syistä, on pidetty jollakin tapaa epäilyttävinä.
Reipasta alkoholin käyttöä on ihailtu, ja on saatettu pitää sankarillisena tekona juoda seuruetovereita pöydän alle. Monia töppäyksiä ja ohi suun puhumisia on pidetty ymmärrettävinä ja anteeksi annettavina, koska ne ovat tapahtuneet humalassa. Sotavuosien traumoja hoideltiin jallulla eikä työpaikoilla ollut tavatonta peitellä viinan vuoksi rokulia ottanutta kollegaa.
Sittemmin ovat asenteet muuttuneet työelämässä ja perheissä. Ja näyttää siltä, että myös nuorten keskuudessa. Jo muutaman vuoden ajan on vallinnut trendi, jossa suomalaisten nuorten käyttämä alkoholin määrä on vähentynyt.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on selvittänyt kouluterveyskyselyiden avulla, miksi alkoholin käyttö on vähentynyt niin ammattiin opiskelevien, lukiolaisten kuin peruskoululaisten keskuudessa. Nuorten vähentynyt alkoholin käyttö on yleiseurooppalainen ilmiö.
Keskusteluissa on noussut esille seitsemän selitystä vähentyneelle alkoholin käytölle: alkoholin myynnin valvominen on tehostunut, nuorten virtuaaliseen yhdessäoloon ei kuulu alkoholin käyttäminen, nuoret ovat onnellisempia ja tiedostavampia kuin ennen, vanhemmuus on parempaa kuin ennen, etnisten nuorten raittius edistää muiden nuorten raittiutta, juominen on kallista ja juominen ei ole enää cool, ihailtu juttu.
Alkoholin käytön osalta tämä on ilahduttava tieto, mutta samaan aikaan huumeiden käyttö on lisääntynyt nuorten keskuudessa. Yhä useammin päihdeongelmat johtuvat huumeista. Poliisin tuoreista tilastoista käy ilmi, että puolet kaikista rattijuopumuksista on tehty huumeiden vaikutuksen alaisena.
Vaikka ilo nuorisosta alkoholia viisaammin käyttävänä sukupolvena ehkä himmeni, iloitsen silti sober curious -nuorista, jotka antavat kasvot vapaasti suomennettuna uteliaalle asenteelle raittiuteen.
Suomeenkin rantautunut ilmiö kyseenalaistaa juurtuneita juomatottumuksia ja on osa suurempaa hyvinvointi-ilmiötä. Sober curious – nuoret eivät ole kaikki absolutisteja mutta silloinkin tietoisen harkitsevia mietojen juomien juojia. He ovat päätelleet, että mielenterveysongelmat ja juominen liittyvät toisiinsa. Bileiden jälkeisenä päivänä on mukavampaa herätä ilman päänsärkyä tai krapula-ahdistusta.
Toivotaan, että asenteet muuttuvat ja alkoholittomuus yöelämässä olisi ok. Että olisi yhtä cool nauttia mocktail kuin cocktail ja ottaa rennosti raittiinakin.

Julkaistu Seutumajakassa 12.5.2021