Pohde panostaa lapsiperheiden kotipalveluihin

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen, Pohteen valtuusto vahvisti lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut kokouksessaan 30.1. Samalla tämä kotiin annettava palvelu tulee saataville yhdenvertaisena palveluna perheille maakunnassamme, sillä palvelun myöntämisen kriteerit ja maksujen suuruus on vaihdellut eri puolilla aluettamme.

Me Raahen seutukunnan keskustalaiset aluevaltuutetut pidämme tehtyä päätöstä tärkeänä lapsiperheiden toimintakykyä vahvistavana ja pahoinvointia ennaltaehkäisevänä toimintana. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisessä ja maksulinjauksissa on ollut alueellamme eroja, jotka nyt sitten yhdenmukaistuvat. Jokaisella lapsiperheellä on mahdollisuus kahden viikon maksuttomaan kotipalveluun, kun kriteerit täyttyvät. Tilapäistä kotipalvelua saa enintään kolme tuntia vuorokaudessa maksaen 12.20 euroa tunnissa.

Palvelujen saatavuudessa on ollut myös eroja: osalla alueestamme palveluja on myönnetty ennaltaehkäisevästi ja sillä on saatu hyvää vastetta perheiden jaksamisen tukemisessa. Näin oli esimerkiksi sosiaali – ja terveyspalveluja tuottaneen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän aikana. Pidämme tärkeänä, ettei hyvää palautetta saanut palvelutaso heikkene uudessa sotessa. Kotipalveluita pitäisi pystyä tarjoamaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Näemme lapsiperheiden kotipalvelun yhtenä keinona vahvistaa lapsiperheiden uskoa tulevaisuuteen.
Olemme huolissamme jatkuvasti alentuneesta syntyvyyskehityksestä. Viime vuonna Suomessa syntyi noin 45 000 lasta, mikä on pienin ikäluokka 150 vuoteen. Useat tutkimukset osoittavat, etteivät suomalaiset saavuta haluamaansa lapsilukua monesta eri syystä.

Vanhemmuus ei ole aina helppoa, mutta tehokkaaksi osoittautuneet tukitoimet kuten kotiin annettava lapsiperheiden palvelu on auttanut vauva- ja pikkulapsiarjessa. Täysin maksuttomana kotipalvelun kustannus olisi vain 5 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on pieni summa verrattuna lastensuojelun kustannuksiin, 70 miljoonaa euroa vuodessa Pohteen alueella. Liian moni lastensuojelun asiakkuus juontuu väärälle uralle lähteneestä pikkulapsiarjesta, johon liittyy mielenterveys- ja päihdeongelmaa.

Yhteiskuntana meidän on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta jokainen lapsi, nuori ja perheet saadaan pidettyä mukana. Se tarkoittaa sitä, että tarkastelemme sosiaalipalveluiden rakennetta ja sen vastaavuutta perheiden tarpeista käsin.

Raahen seutukunnan keskustalaiset aluevaltuutetut
Hanna-Leena Mattila, Esa Lehto, Pekka Poukkula ja Matti Soronen