Piste vihamielisille tarkoitusperille

Pietarista kotoisin oleva liikemies hankki Pyhtäältä yrityksensä nimiin 10 hehtaarin kokoisen maa-alueen kylpylää varten. Maa-alue sijoittuu Suomen puolustuksen kannalta tärkeän, Puolustusvoimien omistaman Haukkavuoren suurtehotutka-aseman välittömään läheisyyteen.
Jyväskylän Kangaslammella asuva työtön venäläispariskunta hankki autiotilan Uuraisilta loma-asunnoksi. Tila sijaitsee Ilmavoimien harjoitusalueen alapuolella. Alueella pidetään taisteluharjoituksia, jotka täytyy suojaussyistä suorittaa riittävän kaukana raja-alueelta.
Vastaavan kaltaisia tapauksia löytyy ympäri Suomea. Venäläiset ovat tehneet vastaavanlaisia kauppoja kuluneiden vuosien aikana ilmavalvonta- ja lennonjohtojärjestelmien, tutka-aseman, räjähdeainevarikon, ammusvälinevaraston ja salaisen ilmasotaharjoitusalueen naapurustossa. Venäläisomisteisia kiinteistöjä löytyy kaikkien sotilaslentokenttien läheisyydestä. Myös huoltovarmuuden kannalta merkittävien tietoliikennemastojen ja sähkönjakelun kantaverkon lähialueilta sekä tie- ja raideliikenteen solmukohdista on hankittu maata ja kiinteistöjä venäläisomistukseen.
Vuoden 2022 aikana venäläiset ovat tehneet enemmän kiinteistökauppoja kuin koko viime vuonna.
Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiesitystä, joka on suunnattu estämään kiinteistöomistuksen avulla tapahtuvaa hybridivaikuttamista.
Uudistuksen tarkoitus on varmistaa, ettei kauppaan sisälly Suomen kannalta turvallisuuspoliittisia riskejä. Vuodesta 2020 lähtien on kaikkien EU:n ulkopuolelta tulevien pitänyt hakea lupa kaupoille puolustusministeriöstä.
Kauppaa tehtäessä kukaan ei voi sanoa varmaksi, mitä myydyssä kiinteistössä tulevaisuudessa tapahtuu. Siksi kansalaisten valppaus onkin osoittautunut tärkeäksi. Jos havaitaan, että kiinteistössä on jotakin sellaista toimintaa, mikä uhkaisi maanpuolustustamme, kiinteistö pitää voida pakkolunastaa.
Kuluneen vuoden aikana olemme nähneet, mihin kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan Venäjä pystyy.
Vaikka naamiot on riisuttu ja kaikenlainen varautuminen on viisautta tässä maailman ajassa, on myös hyvä tiedostaa, ettei pelon lietsominen ole Suomen edun mukaista. Suomessa on merkittävä venäläisvähemmistö, eikä ole oikein epäillä kaikkia venäläisiä vihollisuuksista.
Jos meinaa huolettaa, kannattaa muistuttaa mieliin, että Suomessa ovat ajantasaiset puolustusvoimat, hyvä presidentti, tolkku puolustusministeri ja kansalla vahva maanpuolustustahto. Voimme siis edelleenkin nukkua yömme rauhassa, eikä meitä päästä noin vain yllättämään.

Julkaistu Kalajaskassa 23.11.2022