Pieniä sairaaloita tarvitaan

Iloitsen siitä, että Kemin ja Savonlinnan sairaaloissa voidaan kohta jatkaa yhteispäivystystä ilman määräaikaa.

Ministeri Kiurulle kuuluu iso kiitos siitä, että sote-lakien pykäliin kirjattiin nimeltä mainiten Raahen, Oulaskankaan ja muiden pienten sairaaloiden mahdollisuus päivystystoimintaan. Julkinen kiitos kuuluu myös peruspalveluministereinä toimineille Aki Lindenille ja Krista Kiurulle, jotka puolsivat poikkeusluvan myöntämistä ympärivuorokautiselle perusterveydenhuollon päivystykselle Raahen sairaalassa juuri alkaneelle vuodelle.

Me Raahen seutukunnan ihmiset pystymme samaistumaan Kemin ja Savonlinnan alueen ihmisten ja hoitohenkilökunnan tuntemuksiin, minkälaista on roikkua löysässä hirressä, kun päivystyslupa on määräaikainen.

Olipa lupa muutamaksi vuodeksi eteenpäin kuten Kemin ja Savonlinnan tapauksissa oli, tai kahdeksi vuodeksi kuten Raahessa on ollut, vaikuttaa päivystyksen määräaikaisuus vääjäämättä sairaalan toiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Sumeat näkymät aiheuttavat negatiivisen kierteen saada riittävästi hoitohenkilöstöä ja pitää sairaalan palvelutaso monipuolisena. Näin on käynyt Oulaskankaalla ja Raahessa.

Sairaaloiden palvelutason alasajo on sokeasti keskittävästä lainsäädännöstä johtuvaa. Me Raahen ja Oulaskankaan sairaaloiden vaikutuspiirien ihmiset emme voi sulattaa lopputulosta, joka seurasi yliopistosairaaloihin erikoissairaanhoitoa keskittävästä lainsäädännöstä. Se mikä oli järkevää toimintaa lyhyiden välimatkojen Etelä-Suomessa, ei soveltunut pitkien välimatkojen pohjoiseen.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toimi hyvin työnjako Oulun yliopistollisen, Raahen ja Oulaskankaan sairaaloiden välillä. Siitä huolimatta, että kaikki tahot olivat toimintaan tyytyväisiä, haluttiin lainsäädännöllisin toimin hajottaa tämä kuvio.

Päivystyspalvelulla on merkittävä vaikutus myös sairaalan muuhun toimintaan. Sairaalan palvelutasolla on puolestaan vaikutus alueen elinvoimaan.

Nyt kun Oulun yliopistollinen sairaala kärsii mittavista vaikeuksista selviytyä päivystysvastuusta, ovat Raahen ja Oulaskankaan sairaaloiden päivystykset entistä merkityksellisempiä palveluja seutukunnan ihmisille.

Kuluvan vuoden aikana me Raahen sairaalan vaikutuspiirissä elävät toivomme Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen eli Pohteen hallituksen vakuuttuvan Raahen päivystyksen tarpeellisuudesta niin, että seuraavalla kerralla lupa Raahen sairaalan päivystykseen haetaan sen tarpeellisuutta kyseenalaistamatta ja se myös saadaan useammaksi vuodeksi.

Pienten sairaaloiden palvelutason ylläpitäminen vaatii jatkuvaa edunvalvontaa. Se kannattaa huomioida myös eduskuntavaaleissa.

Seutumajakka 15.2.