Perusasioiden riihi

Tällä kertaa Säätytalolla ei riidelty vaan hallituksen kehysriihi oli vakavien aikojen mukainen: suomalaisten turvallisuus menee kaiken muun edelle.

Kehysriihen keskeisimmät päätökset liittyivät Venäjän Ukrainaan tekemään hyökkäykseen, siitä seuranneeseen turvallisuusympäristön muutokseen ja tarpeeseen vahvistaa entisestään Suomen turvallisuutta.

Ukrainan sota muutti merkittävästi aiempia suunnitelmia. Maanpuolustuksen ja muun turvallisuuden parantamistarpeet, Suomeen saapuvien kymmenien tuhansien ukrainalaisten pakolaisten joukko sekä sodan aiheuttama ennennäkemätön jokapäiväiseen elämään vaikuttava hintapiikki johtivat välttämättömiin, isoihin taloudellisiin päätöksiin.

Puolustukseen päätettiin osoittaa mittavasti lisää rahaa. Tämän lisäksi pidetään huoli, että maan rajat pitävät, erilaisiin uhkiin varaudutaan ja ihmisten arki on turvallista läpi Suomen.

Turvallisuutta on, että Suomessa on kaikissa tilanteissa ruokaa ja energiaa omasta takaa. Vaikka omavaraisuus on verrattain hyvä, on myös parantamisen varaa. Ulkomaiset, ennen muuta venäläiset fossiiliset polttoaineet täytyy korvata kotimaisilla, uusiutuvilla polttoaineilla. Energiaa koskevia päätöksiä ei tehty vielä riihessä, mutta kylläkin jo seuraavana päivänä torstaina.

Neuvotteluiden keskiössä oli kyse myös siitä, että Suomen talouden kasvu saadaan kestämään ja työllisyyttä edelleen parannettua. Panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen tuetaan maamme talouden uudistumista ja yritysten mahdollisuuksia menestyä eri puolilla maata.

Kolmas painopiste tähtää kaikkien suomalaisten ja koko Suomen mukana pitämiseen. Peruspalveluista ja perusturvasta pitää huolehtia etenkin tällaisessa tilanteessa. Pienituloisimpia ihmisiä tuetaan sosiaaliturvaetuuksien indeksikorotuksella poikkeuksellisesti kesken vuoden, kun elämisen kustannukset Venäjän hyökkäyksen seurauksena nousevat ja moni on taloudellisesti ahtaalla yrittäessään selvitä ns. Putinin hinnoista.

Sosiaali- ja peruspalvelujen uudistus etenee ja hoitotakuun toteuttamista jatketaan. Ammattikoulutuksen rahoitus turvataan, jotta mahdollisimman moni nuori pääsee opiskelemaan ja töihin.

Kehysriihessä sovittiin myös monista menosäästöistä. Työ talouden tasapainottamiseksi jatkuu, vaikka tulevaisuus näyttääkin sumuiselta. Kuluneen hallituskauden aikana on nähty, miten hyvät suunnitelmat saavat väistyä pandemian tai sodan vuoksi.

Politiikkaa pitää tehdä ajassa ja asioita pitää laittaa tärkeysjärjestykseen. Turvallisuudesta, talouden kasvusta ja työllisyydestä sekä ihmisten ja maan eri osien välisestä tasa-arvosta on huolehdittava näissäkin oloissa. Kyse on Suomen selviytymisestä.
Raahen Seutu 11.4.2022