Nyt se saadaan valmiiksi

Me Oulun vaalipiirin keskustan kansanedustajat emme peittele tyytyväisyyttä juuri päättyneen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevien neuvottelujen lopputuloksesta. Uudistukseen saatiin sisällytettyä monia keskustalle tärkeitä asioita.

Meille oli tärkeää vahvistaa maakunnallista itsehallintoa, sillä maakunnissa tiedetään parhaiten, miten alueella kannattaa järjestää palvelut kunnissa ja työnjako erityissairaanhoidossa. Olemme myös tyytyväisiä siihen, että yksityiset palvelut ja palvelusetelit tulevat täydentämään vahvaa julkista palveluntuotantoa.

Maakunnat huolehtivat, että toimipisteet ovat ihmisiä lähellä ja että tavoitteita hoidon saatavuudesta noudatetaan. Pohjois-Pohjanmaa saa valtiolta laskennallisesti enemmän rahaa kuin tähän mennessä palveluihin on käytetty. Tämä antaa alueemme asukkaille vakuuta siitä, että palvelut voidaan turvata koko alueella Reisjärveltä Kuusamoon jatkossakin. Kunnat voivat keskittyä jatkossa opetukseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, kun maakuntien leveämmät hartiat kantavat vastuun sairaanhoidosta ja palo- ja pelastustehtävistä.

Historiallisen sote-uudistuksen eteneminen 14 vuoden jälkeen tuntuu hyvältä. Oikeudenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille suomalaisille oli meille kynnyskysymys hallitukseen menemiselle ja tärkeä syy olla mukana hallitustyössä. Meistä on tärkeää, että vuosien epävarmuuden jälkeen hoito-, hoiva- ja sosiaalialan ammattilaisilla on nyt työrauha keskittyä palveluiden tuottamiseen.

Haluamme kiittää pääneuvottelijaamme, puolueen puheenjohtaja Annika Saarikkoa ryhmää ja alueita osallistavasta neuvotteluprosessista. Syntynyt maakunnallinen malli ei ole täydellinen mutta riittävän hyvä, jota voidaan jatkossa täydentää eri tehtävillä ja rahoituksella.

Hanna-Leena Mattila
Pekka Aittakumpu
Mikko Kinnunen
Juha Sipilä
Juha Pylväs
Tuomas Kettunen