Näpit irti Suomen metsistä!

Euroopan Unionin komissio julkaisi luonnon ennallistamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen kesäkuussa 2022. Niin sanotulla ennallistamisasetuksella tavoitellaan luonnontilan parantamista maa-, metsä- ja merialueilla sekä kaupungeissa.

Komission ehdotus lähtee ajatuksesta, että menneisyyden luonto on ollut monimuotoisempi, ja siksi ennallistamista koskevien toimien vertailukohdaksi on päätetty seitsemänkymmenen vuoden takainen ympäristön tila.

Kritiikki ennallistamisasetusta kohtaan on ollut ankaraa niin täällä Suomessa kuin myös EU-parlamentissa. Kukaan ei kyseenalaista luonnon suojelemisen ja monimuotoisuuden vaalimisen tarpeellisuutta, mutta esitystä tavoitteisiin pääsemiseksi pidetään huonosti valmisteltuna ja epäoikeudenmukaisena.

Tyytymättömyyttä ovat aiheuttaneet esityksen kohtuuttomat kustannukset epävarmoihin hyötyihin nähden. Komission arvion mukaan ennallistamisesta koituvat kustannukset olisivat Suomelle 930 miljoonaa euroa vuodessa.

Erityistä ärtymystä aiheuttaa esityksen sisältämä kansallisen liikkumavaran niukkuus. Jäsenmaille ei olisi tulossa valinnanvapautta ennallistamisen kohdentamiseen.

Euroopan maiden luonnon tila ja tarpeet suojelulle vaihtelevat paljon. Suurinta huutoa ennallistamisen välttämättömyydestä pitävät ne Euroopan Unionin jäsenmaat, jotka ovat hakkauttaneet omat metsänsä kauan sitten.

Euroopan parlamentti aloittaa ennallistamisasetuksen käsittelyn marraskuun ensi päivinä. Keskustalainen europarlamentaarikko Elsi Katainen on valittu ennallistamisasetuksen neuvottelijaksi maatalousvaliokuntaan. Hänen mukaansa asetus on vasta komission ehdotus, jonka sisältöön voidaan vielä vaikuttaa. Esitys tarvitsee perusteellisia muutoksia, ennen kuin EU-parlamentti ja jäsenmaat voivat hyväksyä sen.

Suomen eduskunnassa on myös noustu kapinaan. Useampi valiokunta on jo antanut oman lausuntonsa, jossa vastustetaan esitystä. Nykyisellään sisältöä ei voi hyväksyä, sillä se vaikuttaa haitallisesti Suomen maa- ja metsätalouden toimintakykyyn ja koko kansantalouteen.

Ministeri Kurvinen laittoi hiljattain jauhot kurkkuun vihreitten europarlamentaarikko Ville Niinistölle ja Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaholle ajankohtaisohjelmassa, jossa käsiteltiin Suomen linjaa ennallistamisasetuksessa. Katsojalle avautui hyvin vihreä ideologia Suomen velvollisuudesta osallistua vielä kovemmin maailman ilmastotalkoisiin maksoi mitä maksoi, vaikka kovimmat päästöjen aiheuttajat ovat ihan muualla.

Vaikka Euroopan Unionissa on paljon hyvää, pyrkimys puuttua jäsenmaiden maiden oleellisiin kansallisiin asioihin pitää pysäyttää. Suomessa metsät ovat säilyneet ja luonnosta on huolehdittu, koska se on välttämätöntä kestävässä metsätaloudessa. Omatoimisesti on lisätty suojelualueita ja tuettu monimuotoisuutta.

Nyt ei pidä antaa yhtään myöten loputtomille vaatimuksille lisätalkoista, sillä näille ilmastokiihkoilijoille ei tule riittämään mitkään myönnytykset. Kyllä suomalaiset tietävät parhaiten, miten omia metsiä tulee hoitaa.

Julkaistu Seutumajakassa 2.11.2022