Mattila budjettiriihestä: Päätös hoiva-avustajien koulutuksesta oikea

Mattila budjettiriihestä: Päätös hoiva-avustajien koulutuksesta oikea

Keskustan kansanedustaja Hanna-Leena Mattila iloitsee budjettiriihessä tehdystä päätöksestä panostaa hoiva-avustajakoulutukseen. Tämä on oikeasuuntainen toimi vastata hoiva-alalla vallitsevaan pulaan kaikenlaisesta työvoimasta. Mattilan mielestä on myös sairaanhoitajien ja muiden ammattilaisten arvostamista, että kaikki pääsevät keskittymään nykyistä paremmin koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Hoiva-avustajilla on merkittävä rooli sujuvoittaa hoivakotien arkea ja asukkaiden elämänlaatuun vaikuttavissa asioissa, kuten ulkoilussa sekä kohdatuksi ja kuulluksi tulemisessa.

Hallitus päätti yhteensä 18,6 miljoonan euron lisäpanostuksesta jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseen sekä valtionosuusrahoitteiseen työvoimakoulutukseen. Määrärahalla on tarkoitus kouluttaa 2500 uutta hoiva-avustajaa vuosina 2023–2025.

Hallitus varasi 2,5 miljoonaa euroa sote-henkilöstön saatavuutta käsittelevän työryhmän ehdotuksiin. Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoihin liittyviin harjoittelukorvauksiin esitetään 12 miljoonaa euroa. Aikaisemmin ammattikorkeakoulut ovat joutuneet maksamaan opiskelijoiden harjoitteluista korvausta.

Säätytalolla ei päätetty hoitajamitoituksen toimeenpanon lykkäämisestä, mutta aiheeseen palataan todennäköisesti vielä syksyn aikana. Sairaanhoitopiirit ja tulevat hyvinvointialueet, THL sekä alalla toimivat yritykset ja yhteisöt ovat viestineet selväsanasesti, että henkilöstöä ei ole riittävästi hoitajamitoituksen täyspainoiseen toimeenpanoon tällä hetkellä.

Mattilan mielestä Keskusta lähestyy aihetta käytännönläheisesti. Yhteinen tavoite on mahdollistaa ikäihmisille hyvä hoito ja turvallinen vanhuus, niin kotona kuin hoitokodeissa. Tähän lupaukseen on sitouduttu yhdessä muiden hallituspuolueiden kanssa. Hoitajamitoitus on yksi työkalu lupauksen lunastamisessa kuten on myös koti- ja omaishoidon kehittäminen, ja siksi hoitajamitoituksen täydestä toimeenpanosta ei tule tehdä arvovaltakysymystä.

Erityisesti nyt kun asiantuntijat ja kenttä arvioivat, ettei tässä tilanteessa aiempien suunnitelmien toteutus ole järkevää, pitää suunnitelmia pystyä korjaamaan. Mattila haluaa korostaa, että kyse on toimeenpanon siirtämisestä, ei perumisesta. Tavoite on, että koko maassa hoiva toimii ja siihen voi luottaa.

Julkaistu Suomenmaassa 1.9.2022