Maakunnan pelastustoimen järjestämissuunnitelma nojaa vahvasti sopimuspelastajiin

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.11.2022 Pohjois-Pohjanmaan palvelutasopäätöksen vuodelle 2023. Kyseessä on vain tulevalle vuodelle tehty päätös.

Palvelutasopäätös yhdistää Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen palvelutasopäätökset. Pelastuslaitoksilla on ollut hieman erilaiset toimintakulttuurit.
Kaupunkien vakinaiset ja miehitetyt paloasemat säilyvät ja niiden resurssit säilyvät nykyisellä korkealla tasolla.

Maaseudun palvelutason turvaaminen lepää käytännössä sopimuspalokuntien varassa. Varallaolokorvauksen poistuminen heikensi toimintavalmiutta etenkin maaseudulla, eikä tuota heikennystä ole saatu täysin korvattua korotetun hälytysrahan avulla. Tämän asian korjaamiseksi on edelleen aktiivisesti haettava korvaavaa ratkaisua. Nyt maaseudun kunnissa on ollut tilanteita, joissa 100 % varmuudella ei ole saatu järjestettyä lähtöä onnettomuuspaikalle.

Me Raahen seutukunnan keskustalaiset aluevaltuutetut olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että tämä palvelutasopäätös turvaa pelastustoiminnan ja sen avulla pelastustoiminta saadaan säilymään vakaana. Turvallisuuslautakunta saa kuukausittain raportin siitä, miten pelastustoiminta toteutuu maakunnassa. Näin saadaan valmistelijoille faktaa varsinaisen suunnitelman valmistelua varten.

Nyt päätetyn suunnitelman keskiöön nousee maaseudulla sopimuspalokunta ja näiden vapaaehtoisten ihmisten sitoutuminen sopimuspalokuntatyöhön. Sopimuspalokuntatoiminta ja siihen sitoutuminen osoittaa suurta rakkautta maaseudun kotien, maatalouden, metsätalouden, teollisuuden, liikenteen ja merenkulun puolustamisessa. Ilman sopimuspalokuntia kokonaisturvallisuus vaarantuu sanan laajassa merkityksessä.

Haluamme lausua lämpimät kiitokset niin ammattilaisille kuin sopimuspalokuntalaisille. Yhdymme Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtaja Petteri Jokelaisen näkemykseen, että vapaaehtoisen ja vakinaisen henkilöstön hyvinvointi ja työssäjaksaminen on asia, johon täytyy paneutua suurella huolella.

Ensi vuosi ja heti vuoden alussa valmisteluun tuleva tulevien vuosien pelastustoimen palvelutasopäätös on tärkeä asiakirja alueemme kokonaisturvallisuuden kannalta.

Raahen seutukunnan keskustalaiset aluevaltuutetut
Matti Soronen
Hanna-Leena Mattila
Esa Lehto
Pekka Poukkula

Julkaistu Raahen Seudussa 25.11.2022