Lasten ja nuorten hyvinvointipaketti

Lasten ja nuorten hyvinvointipaketti

Ei tarvinnut olla kummoinenkaan ennustajaeukko arvatakseen, että koronaepidemiasta johtuvat rajoitustoimet vaikuttivat kielteisesti joihinkin lapsiin ja nuoriin. Poikkeuksellinen tilanne, harrastusten joutuminen katkolle ja etäopetus heijastuivat monen oppimistuloksiin ja hyvinvointiin sekä heikensivät lasten välistä yhdenvertaisuutta. Lapsilla, joilla asiat olivat jo ennestään heikoissa kantimissa, tilanne hankaloitui poikkeusolojen aikana. Osa etäopetuksessa olleista tipahti kokonaan koulun tutkan ulkopuolelle.

Myös aika monen lapsiperheen elämä kuormittui poikkeusolojen aikana. Äidit ja isät yrittivät tehdä etätöitä ja siinä samalla opettaa kullanmurujaan. Jos vanhemmuudessa ja parisuhteessa oli ollut pulmia normaali arjessa, runsas yhdessäolo saattoi kiristää tunnelmaa koronaviikkojen aikana.

Jo ennen koronakriisiä kunnat olivat olleet melkoisessa talouspinteessä, jota poikkeusaika edelleen pahensi. Punamultahallitus päättikin kuluvan vuoden neljännessä lisätalousarviossa antaa kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta noin 320 miljoonaa euroa koronakriisin vaikutusten lieventämiseen lapsille ja nuorille. Tämä lasten ja nuorten hyvinvointipaketti jakaantuu useamman ministeriön toimialalle.

Hyvinvointipaketin tavoitteena on pienentää korona-arjen aiheuttamia haittoja. Tarkoituksena on tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä edistää lasten ja nuorten oppimista.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimialalle kuuluvassa hyvinvointipaketissa panostetaan 112,3 miljoonaa euroa lasten, nuorten ja perheiden palveluihin koronan aiheuttamaan poikkeustilaan ja sen jälkihuoltoon.

Käytännössä nämä varat halutaan kohdentaa perheiden matalan kynnyksen palveluihin, lasten ja perheiden sosiaalipalveluihin sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Mielen ammattilaisia pitää saada lisää. Ei ole mitään järkeä siinä, että perheet joutuvat odottamaan viikkotolkulla aikoja esimerkiksi perheneuvolaan. Apua pitää saada heti eikä viidestoista päivä.

Nykyhallitusta moititaan tuhlaavaiseksi, mutta yhteisymmärrystä löytyy kuitenkin lasten ja nuorten asioissa. Ymmärrämme samalla tavalla, että monialainen ennalta ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen epäkohtiin on paras strategia selättää ongelmat. Perheiden tukemiseen sekä lasten ja nuorten psykososiaalisiin palveluihin satsaaminen maksavat itsensä monikertaisesti takaisin, kun vältytään raskailta jatkotoimenpiteiltä. Varhainen puuttuminen ja varhainen tuki antavat myös toimenpiteille parhaimman vasteen.